معنی اسم کاوه

کاوه

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم اشکان در ثبت احوال ایران

معنی کاوه Kaveh name meaning

کاوه از شخصیت های شاهنامه است. نام آهنگری ایرانی در زمان ضحاک، برپا دارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام، علیه ضحاک ماردوش. همانطور که گفتیم کاوه از اسم های پسر شاهنامه ای است.

ریشه اسم کاوه

ریشه نام کاوه فارسی است.

معنی اسم کاوه در ثبت احوال. هم اسم کاوه. اسم کاوه قشنگه؟ اسم کاوه برای پروفایل. اسم دختر که به کاوه بیاد. اسم کاوه به انگلیسی. اسم کاوه نی نی سایت.

اسم کاوه در ثبت احوال ایران

فراوانی کاوه در ثبت احوال

تعداد اسم کاوه در ثبت احوال حدود ۲۲٫۰۰۰ نفر است. یعنی اسمی با فراوانی نسبی کم. کاوه از جمله نام های پسرانه ای است که در طی دهه های مختلف همواره فراوانی نسبتا کمی داشته است. یعنی مثل خیلی از نام ها در یک دوره نسبتا زیاد برای نامگذاری انتخاب نشده و در یک دوره دیگر کم. کاوه از جمله نام های اصیل ایرانی است که ریشه عمیقی در فرهنگ ایران و ایرانی دارد. نامی که یاد آور شخصیت بزرگ تاریخی برای ایرانیان است.

معنی کاوه در ثبت احوال

کاوه = گاودرفش، ۱- علم و رایت گاو؛ ۲- (اعلام) کاوه آهنگر. نام شخصیت اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی که روزبانان ضحاک هفده پسر او را كشته و قصد داشتند آخرین فرزند او را نیز قربانی ماران دوش ضحاک سازند، کاوه دادخواهان به مجلس ضحاک در آمد و خروشید او با قیام خود مردم را گرد آورد تا به نزد فریدون رفتند و او را به شاهی برگزیدند.

اسم های مشابه کاوه

اسم دختر که به کاوه بیاد

نام های دخترانه کتایون، کیمیا، کیانا، آوا، هیوا (اسم کردی مشترک دختر و پسر) از جمله اسم های دخترانه متناسب با کاوه هستند.

اسم پسر که به کاوه بیاد

نام های پسرانه کیان، کیارش، کیاوش و کیوان از جمله اسامی پسرانه متناسب با نام کاوه هستند. قسمت اسم پسر با ک را نیز ببینید.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم کاوه چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.