معنی اسم خشایار

خشایار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم خشایار در ثبت احوال ایران

معنی خشایار Khashayar meaning

خشایار یعنی: تغییر یافته حشایارش مرکب از: خشیه به معنی شاه و آرش به معنای شاه دلیر، مرد دلیر. همچنین نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه خشایار

ریشه نام خشایار فارسی است.

اسم خشایار در ثبت احوال ایران

فراوانی خشایار در ثبت احوال

تعداد اسم خشایار در ثبت احوال ۶۶۹۹ نفر است. این رقم بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط ثبت احوال است که در سال  ۱۳۹۶ ارائه شده است و پس از آن به روز نشده است.

معنی خشایار در ثبت احوال

خشایار = دلیر، نیرومند.  اَعلام: نام دو تن از شاهان هخامنشی:

  1. خشایارشای اول: شاه [۴۸۵-۴۶۵ پیش از میلاد] پسر و جانشین داریوش اول، که آتن را تسخیر کرد و آتش زد، در جنگ دریایی با یونان شکست خورد و به ایران بازگشت.
  2. خشایارشای دوم: شاه ایران [۴۲۴ پیش از میلاد] كه پس از ۴۵ روز پادشاهی به دست برادرش کشته شد.

اسم های مشابه خشایار

اسم دختر که به خشایار بیاد

نام های دخترانه شاینا، رویا، کیارا، شارینا از جمله اسم های دخترانه متناسب با خشایار هستند.

اسم پسر که به خشایار بیاد

نام های پسرانه شایان، خسرو، رایان، آریا، آریان، یارا، شاهو از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام خشایار هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم خشایار چیست؟ آیا این نام پسرانه را برای فرزند می پسندید؟

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.