معنی اسم پانیذ

پانیذ

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم پانیذ در ثبت احوال ایران و اسم های شبیه پانیذ

معنی پانیذ

پانیذ یعنی: شکر.

ریشه اسم پانیذ

ریشه پانیذ فارسی است. خیلی از همراهان نام فارسی پرسیدند که آیا اسم پانیذ فارسی است؟ در پاسخ باید بگوییم که بله پانیذ نام اصیل ایران با ریشه پارسی است.

اسم پانیذ در ثبت احوال

فراوانی پانیذ در ثبت احوال

تعداد اسم پانیذ در ثبت احوال ۱۵٫۹۳۹ نفر است. یعنی در دسته نام های با فراوانی نسبتا کم قرار می گیرد.

معنی پانیذ در ثبت احوال

پانیذ = پانید. پانیذ معادل پانید است و پانید یعنی شکر. پانید در ثبت احوال این چنین معنی شده است:

پانید =  پانیذ. در قدیم شکر که در پزشکی هم به کار میرفته است. هم چنین نوعی حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می ساختند.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.