معنی اسم آبتین

آبتین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم آبتین در ثبت احوال ایران

معنی آبتین Abtin name meaning

آبتین یعنی: انسان نیکوکار، روح کامل. آبتین از شخصیت های شاهنامه و نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی است.

ریشه اسم آبتین

ریشه نام آبتین فارسی است و از آنجا که در کتاب شاهنامه آمده است، از نام های پسر شاهنامه ای و یک نام اصیل ایرانی محسوب می شود.

اسم آبتین
معنی اسم آبتین ریشه نام

در ادامه بررسی کامل اسم آبتین را ببینید.

بیشتر بخوانید