آتريسا

معنی اسم آتریسا

معنی نام آتریسا

معنی و ریشه دقیق اسم آتریسا

همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آتریسا یک اسم دختر ایرانی اصیل خوش آوا است که معنی زیبایی هم دارد. شاید در نظر اول این اسم خیلی شبیه اسم آتوسا (نام دختر کوروش بزرگ) باشد. آتریسا اسم محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر است که چون سال ها برای نامگذاری فرزند دختر استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

آتریسا
آتریسا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آتریسا را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید