معنی اسم آرتا

معنی نام آرتا

معنی و ریشه دقیق اسم آرتا

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آرتا اسم پسرانه فارسی است. نامی خوش آوا و کوتاه (اسم پسر ۴ حرفی کوتاه دو هجایی) که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

آرتا
معنی اسم آرتا

توضیحات تکمیلی درباره نام آرتا را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید