اسم آرشام

معنی اسم آرشام

نام آرشام

معنی، ریشه و فراوانی اسم آرشام در ثبت احوال ایران

درباره اسم آرشام، در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت نام‌فارسی و همچنین اینستاگرام نام فارسی قبل تر صحبت کردیم، آرشام اسم پسرانه فارسی و اصیل زیبا. نامی خوش آوا و دو هجایی که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. اسم آرشام تشابه زیادی با نام آرشان و آرسام دارد که در مطالب قبلی نام فارسی در مورد این اسم زیبا صحبت کردیم.

توضیحات تکمیلی درباره نام آرشام را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید