آرشام

معنی اسم آرشام

معنی نام آرشام

معنی و ریشه دقیق اسم آرشام

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آرشام اسم پسرانه فارسی است. نامی خوش آوا و دو هجایی که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید. اسم آرشام تشابه زیادی با نام آرشان دارد که در مطالب قبلی نام فارسی در مورد این اسم زیبا صحبت کردیم.

آرشام
معنی اسم آرشام

توضیحات تکمیلی درباره نام آرشام را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید