اسم آهیل

معنی اسم آهیل

معنی نام آهیل

معنی و ریشه دقیق اسم آهیل

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آهیل یک اسم شمالی پسرانه است که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

اسم آهیل
معنی اسم آهیل

توضیحات تکمیلی درباره نام آهیل در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید