اسم آهیل

معنی اسم آهیل

معنی نام آهیل

معنی و ریشه دقیق اسم آهیل Ahil name

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آهیل یک اسم شمالی پسرانه است که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

توضیحات تکمیلی درباره نام آهیل در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید