معنی اسم آوا

آوا

معنی آوا Ava name meaning

آوا یعنی: صدایی که به آواز خوانده می شود یا از ساز به گوش می رسد، بانگ ، صوت. اسم آوا در سال ۱۳۹۶، در نظرسنجی سایت نام فارسی، از محبوب ترین اسم های دخترانه شد.

ریشه اسم آوا

ریشه نام آوا فارسی است.

اسم آوا در ثبت احوال ایران

فراوانی آوا در ثبت احوال

تعداد اسم آوا در ثبت احوال  ۵۳۴۴۳ نفر است.

معنی آوا در ثبت احوال

آوا =۱- آواز، بانگ، صوت؛ ۲- عقیده، رأی؛ ۳- صدایی که به آواز خوانده می‌شود یا از آلات موسیقی به گوش می‌رسد؛ ۴- (در قدیم) شهرت، آوازه.

اسم های مشابه آوا

اسم دختر که به آوا بیاد

نام های دخترانه آریانا، آوینا، آرزو، آرمانا و دنیا از جمله اسم های دخترانه متناسب با آوا هستند.

اسم پسر که به آوا بیاد

نام های پسرانه آرمان و آبتین، آیدین، آریا، آریو از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام آوا هستند.

شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم آوا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟