معنی اسم ارسلان

ارسلان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم ارسلان در ثبت احوال ایران

معنی ارسلان

ارسلان یعنی شجاع، شیردل. امیرارسلان قهرمان یکی از داستان های بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آن را نقل کرده است. البته در مورد نقال این داستان ابهام وجود دارد، احمد نقیب‌الممالک یا محمدعلی نقیب‌الممالک. که نقالی این داستان به هر دوی این افراد منسوب است.

ریشه اسم ارسلان

ریشه ارسلان فارسی و ترکی است.

اسم ارسلان در ثبت احوال ایران

فراوانی ارسلان در ثبت احوال

تعداد اسم ارسلان در ثبت احوال ۳۷۰۸۲ نفر است.

معنی ارسلان در ثبت احوال

ارسلان = (ترکی) ۱- شیر، شیر درنده، اسد؛ ۲- از نام‌های خاص تركی؛ ۳- (به مجاز) مرد شجاع و دلیر.

اسم های مشابه ارسلان

اسم دختر که به ارسلان بیاد

نام های دخترانه خزان، مهان، آریسا، آرزو، سلین، رستا و اسرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با ارسلان هستند. قسمت اسم دختر با الف را نیز ببینید.

اسم پسر که به ارسلان بیاد

نام های پسرانه رسول (اسم عربی)، کسری، ماهان، راستین، سالار، سامان، ارسطو، رسا از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام ارسلان هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم ارسلان چیست؟ آیا این نام را برای پسر می پسندید؟

منابع: