Iranian name or Arabic

اسم فارسی یا عربی؟

نام های فارسی را می پسندید یا اسامی عربی؟

خیلی از همراهان نام فارسی در این سال ها دیدگاه های متفاوت نسبت به اسامی فارسی و عربی داشتند. خیلی ها اسامی فارسی را اصیل می دانند و خیلی دیگر نام های عربی را ارجح می دانند. نظر شما چیست؟

اسم فارسی یا عربی

خیلی از اسامی مذهبی دختر و پسر اسامی ائمه هستند، به همین لحاظ بسیاری از هم زبانان به خصوص مذهبیون گرامی، نام های عربی را برای فرزندان خود انتخاب می کنند. از طرفی برخی دیگر دوستان، نام های عربی را نام های قدیمی می دانند و نام های فارسی دختر و فارسی را نام های جدید می دانند (گرچه تمامی نامها، اسامی هستند که در قرن های گذشته در ایران زمین و یا کشورها و اقوام همسایه ایران وجود داشته و دارند.)

اعراب ایران

گروهی از مردم عرب ساکن در ایران هستند. ایشان به زبان عربی تکلم می‌کنند و اغلب در استان خوزستان ساکن هستند که با نام عرب‌های خوزستان شناخته می شوند. دیگر عرب‌های ایرانی شامل طایفه مستقل کتی در شهرستان ورامین، عرب‌های خراسان و معاودین عراقی، و عرب‌های خمسه (کمری) می‌شوند. در نظرسنجی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال ۸۹ انجام داد حدود ۳۳٫۶ درصد استان خوزستان عرب بودند.

عرب زبانان ایران

علاوه بر این بخش بزرگی از ایرانیان را هموطنان جنوبی و عرب زبان شامل می شوند. بسیاری از نام های عربی در شهرهای جنوبی ایران مرسوم هستند. اسم هایی که از فرهنگ عرب هستند و بی شک مورد ترجیح بسیاری از اعراب عزیز در ایران. درباره اعراب ایرانی بیشتر بدانید: اینجا.

اسم های عربی – فارسی

در طرف دیگر برخی از ایرانیان نام های ترکیبی فارسی-عربی را برای فرزند خود انتخاب می کنند. که هم شامل نام مذهبی (عربی) باشد و هم نام فارسی و اصطلاح دو اسمی را برای نام فرزند خود به کار می برند.

نظر شما چیست؟

در قسمت نظرات دیدگاهتان را بنویسید. اسم عربی یا فارسی؟ چرا؟