زهرا

معنی اسم زهرا

معنی نام زهرا

معنی و ریشه دقیق اسم زهرا

زهرا از اسم های مذهبی پر کاربرد برای نامگذاری فرزند در ایران بوده است. اسم عربی ۴ حرفی که تاریخچه مذهبی کهنی هم میان ایرانیان و مسلمانان جهان دارد.

زهرا
معنی زهرا

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم زهرا را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید