Artin name

معنی اسم آرتین

آرتین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم آرتین در ثبت احوال ایران

معنی آرتین

آرتین یعنی: آرش، عاقل و زیرک، از شخصیت های شاهنامه و همچنین نام پهلوان نامدار ایرانی، در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، که در تیراندازی بسیار توانا بوده است. معنی پاک و مقدس نیز برای این اسم پسرانه آمده است.

آیا این اسم ترکی و ارمنی نیست. معني اسم آرتين. Artin is both a surname and a given name

ریشه اسم آرتین

ریشه آرتین فارسی است.

اسم آرتین در ثبت احوال

فراوانی آرتین در ثبت احوال

تعداد اسم آرتین در ثبت احوال حدود ۴۵٫۰۰۰ نفر است.

معنی آرتین در ثبت احوال

آرتین = منسوب به آرت، پاکی و تقدس. (به مجاز) پاک و مقدس. (اَعلام) هفتمین پادشاه ماد.

همانطور که می بینید معنی انجام شده توسط  ثبت احوال، متفاوت از معنی موجود در منابع در دسترس تیم نام‌فارسی است. معنی انجام شده توسط ثبت احوال هم اشتباه نیست. چرا که آرتین اگر هم ریشه با نام آرتا باشد معنی مقدس و پاک نیز از آن قابل تعبیر است.

گرچه این اسم زیبای اصیل ایرانی، با آر شروع می شود اما به سختی می توان آن را در دسته اسم های شروع شونده با آر دانست که معنی آریایی را در بر دارد. بد نیست باز هم اشاره کنیم که خود واژه آریا به معنی نجیب و شریف است.

اسم های مشابه آرتین

اسم دختر که به آرتین بیاد

نام های دخترانه گیتی، تارا، پانته آ، آرزو، ترمه، آترا، خاطره، تیارا و تیام از جمله اسم های دخترانه متناسب با آرتین هستند.

اسم پسر که به آرتین بیاد

نام های پسرانه آرتا، آرات، آدرین، هامین، آرتان، آرتام، بنیامین، آرمین و آرمان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام آرتین هستند.

به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید؟ قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم آرتین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟