اسم آهیل

معنی اسم آهیل

نام آهیل

معنی، ریشه و فراوانی اسم آهیل در ثبت احوال ایران Ahil name

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آهیل یک اسم شمالی پسرانه است که چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید خیلی از پدر مادرها به حساب می آید.

همه چیز درباره اسم آهیل

در ادامه توضیحات کامل اسم آهيل را ببینید:

بیشتر بخوانید