اسم دخترانه با حرف ب

نام دختر با ب

اسم دختر فارسی با حرف ب

شامل اسم های دخترانه فارسی زیبا و شیک با حرف ب

لیست کامل اسم دختر با ب را در جدول زیر که به ترتیب الفبا لیست شده اند ببینید. البته در این صفحه اسم فارسی دختر با ب قرار گرفته است و حتما صفحه بعدی که شامل نام های ایرانی دخترانه با ب هست را نیز ببینید. خیلی از اسم های دخترانه با ریشه اوستایی، ترکی، کردی، لری، پهلوی و سایر ریشه ها در صفحه بعدی قرار گرفته اند.

اسم دخترانه با حرف ب
اسم دختر با ب
ردیف اسم فارسیمعنای نام
۱بادام  نام میوه ای مقوی کوچک و کشیده با دو پوسته که یکی نرم و سبز بوده و دیگری سخت و چوبی است و جزو آجیل های محبوب.
۲بادامک  بادام کوچک، نوعی درخت بادام
۳بارلی  بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند؛ اسم ترکی دختر را ببینید.
۴بارنک  نام درختی می باشد.
۵بافرین  بآفرین: لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین
۶بالنده  آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است.
۷بالیده  رشد و نمو کرده
۸بامک  بامداد، صبح
۹بامی  درخشان، لقب شهر بلخ
۱۰بامین  نام روستایی در نزدیکی هرات
۱۱بانو  عنوانی احترام آمیز برای زنان، بصورت پسوند همراه با بعضی نام ها می آید و نام جدید می سازد، به معنی ملکه، خانم، مانند ماه بانو، گل بانو
۱۲بانوگشسب  از شخصیتهای شاهنامه، اسم دختر رستم پهلوان شاهنامه و همسر گیو و مادر بیژن اسم دختر
۱۳باور  مجموعه اعتقاد هایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، حالت یا عادتی که باعث اعتقاد یا یقین انسان می شود.
۱۴بخت آفرید  آفریده بخت و اقبال
۱۵بدن گل  آن که بدنی لطیف و زیبا
۱۶برزآفرید  آفریده با شکوه، نام مادر فرود
۱۷برزین  (فارسی، کردی) باشکوه، نام یکی از سرداران کیکاوس شاه ماد، نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت (نگارش کردی: بهرزین)
۱۸برشید  بر (میوه) + شید ( خورشید)
۱۹برفی  سفید و زیبا مانند برف
۲۰برفین  سفید و زیبا مانند برف
۲۱برگ به ضم ب، ابرو
۲۲برهون  هاله، خرمن ماه
۲۳بلقیا بلقیس
۲۴بلقیس  ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت.
۲۵بلوط  گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است.
۲۶بمانی  نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند.
۲۷بنفشه  گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است.
۲۸بنیتا دختر بی همتای من
۲۹بوران دخت  پوران دخت
۳۰بوژنه  شکوفه، غنچه
۳۱بوستان  بستان، باغ
۳۲بویه  آرزو
۳۳به آفرید  به (بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و خواهر اسفندیار
۳۴به آفرین  به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین)
۳۵به آیین  دارای آیین بهتر
۳۶به خاتون  به (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترین بانو
۳۷به گل  مرکب از به (زیباتر) + گل
۳۸بهار  (فارسی، کردی) نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان، شکوفه درختان خانواده مرکبات ، کنایه از لطافت و زیبایی، نام شهری در کردستان، لقب شاعر و نویسنده ‏و محقق کرد “ملک الشعرای بهار” (نگارش کردی : بههار) persian girls name
۳۹بهارآفرین  آفریننده بهار
۴۰بهارا  بهار
۴۱بهاران  هنگام بهار، موسم بهار
۴۲بهاردخت  دختر بهار
۴۳بهاررخ  آن که چهره ای زیبا و شاداب چون بهار دارد.
۴۴بهارک  مثل بهار، مانند بهار
۴۵بهارگل  گلی که در بهار می روید
۴۶بهارناز  موجب فخر و نازش بهار
۴۷بهاره  منسوب به بهار، بهاری، متولد شده در بهار
۴۸بهارین  منسوب به بهار، بهاری
۴۹بهامین اسم بهامین با فتح ب یعنی به صورت Bahamin اسم پسرانه است و بهامين در ثبت احوال برای پسر مورد تایید است. اما در منابعی بهامین به ضم ب یعنی به شکل Bohamin اسم دختر ذکر شده است. معنی اسم بهامین در هر دو شکل فصل بهار و بهار است.
۵۰بهانه  دلیل، علت
۵۱بهاور گرانبها، پر ارزش، مرکب از بها (ارزش) + پسوند دارندگی
۵۲بهتا  مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا)
۵۳بهدخت  مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر)
۵۴بهدیس  مانند به (به میوه ای خوش عطر و بو)
۵۵بهرامه  ابریشم، بیدمشک
۵۶بهرانه  مرکب از بهر (فایده، سود) + انه (پسوند نسبت)
۵۷بهرخ  کسیکه چهره ای خوب و زیبا دارد.
۵۸بهرو دختر زیبا، خوبرو، نیک منظر، خوش چهره
۵۹بهروزه  خوشبخت، سعادتمند، نام همسر شاه اسماعیل صفوی
۶۰بهسا بانوی خوش چهره، دختر زیبا رو
۶۱بهشت  (فارسی، کردی) فردوس، جنت (نگارش کردی : بههشت)
۶۲بهشته  بهشت نام فارسی
۶۳بهشید  مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید (روشنایی یا خورشید)
۶۴بهکامه  مرکب از به (بهتر، خوبتر) + کامه (آرزو)
۶۵بهمن دخت  دختری که در بهمن به دنطا آمده، دختر بهمن
۶۶بهناز  مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
۶۷بهنواز مهربان ترین فرد، دختر مهربان، مرکب از به و نواز که به ترتیب به معنای بهترین و اسم فاعلی مرخم نوازنده به معنای نوازش کننده و مهربان است.
۶۸بهنوش  مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
۶۹بهی  به (میوه)
۷۰بهین  مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)
۷۱بهین بانو  مرکب از بهین (بهترین) + بانو
۷۲بهین دخت  مرکب از بهین (بهترین) + دخت (دختر)
۷۳بهینه  بهترین، خوبترین
۷۴بی بی گل  بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده اسم پسر
۷۵بی بی ماه  بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
۷۶بی بی ناز  بی بی (ترکی) + ناز (فارسی) نام دختر ایرانی
۷۷بیتا  بی همتا، بی نظیر
۷۸بیدخت  نام ستاره زهره
۷۹بیدگل  شهرستان آران و بیدگل در شمال استان اصفهان واقع شده است و با ۶۰۵۱ کیلومتر مربع وسعت، از شمال به دریاچه نمک و استان‌های سمنان و قم، از غرب به شهرستان کاشان، از جنوب به نطنز و از شرق به اردستان محدود و از طریق دو جاده اصلی به کاشان و شبکه راه‌های اصلی کشور مرتبط می‌شود. مرکز این شهرستان شهر آران و بیدگل است. هم چنین بیدگل نام دهی است از دهستان ابرج که در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع شده است. برخی بیدگل را ترکیب بید + گل می دانند و آن را گل درخت بید (بید مجنون) می دانند.
۸۰بیژه  ویژه، خالص
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه:  اسم دختر ایرانی با ب

نام دختر فارسی با ب
اسم دختر با ب