اهورا

معنی اسم اهورا

معنی نام اهورا

معنی و ریشه دقیق اسم اهورا

Ahura name
Ahura اسم اهورا

Ahoura name meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم اهورا اسم پسرانه فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “آ” و حرف ه میانی. یک اسم پسر ۵ حرفی است. اسم اهورا چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

اهورا را می توان جز ۳۰ اسم محبوب پسرانه ایرانی در دهه اخیر دانست.

توضیحات تکمیلی درباره نام اهورا در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید