نام فارسی سیارات

اسم های فارسی در منظومه شمسی

اسم ایرانی سیاره ها

نام های ایرانی در منظومه شمسی

سیارات دختر!

در مجموعه اسامی سیارات و کرات منظومه شمسی، اسم های زهره، ونوس، ناهید و البته ستاره اسم دختر هستند. اسم های دخترانه زیادی هم هستند که از ماه ساخته می شوند. با پسوند ماه مثل پریماه، یا با پیشوند ماه مثل ماهگل  و یا با پیشوند “مه” مثل خیلی از اسم ها: مهسا، مهشید و غیره.

ناهید و زهره و ونوس همگی شکل های مختلف نام یک سیاره هستند Venus. ناهید واژه فارسی و زهره معادل عربی آن است. ونوس نیز واژه ای لاتین است.

سیارات پسر!

اسم های شهاب، بهرام، کیوان، هرمز، اریس و فیروز نیز اسم پسر هستند. بهرام، کیوان و هرمز نام سیاره های منظومه شمسی هستند. اریس نام یک سیاره کوتوله و فیروز که خارجی ها آن را به افتخار دکتر فیروز نادری ” ۵۵۱۵ Naderi” نامگذاری کرده اند اسم یک سیارک است. البته ما ایرانیان بدون شک آن را فیروز نادری می نامیم که مایه افتخار ایران و ایرانیان است.

نماد سیارات و اجرام آسمانی منظومه شمسی (خورشیدی)

Iranian names in Solar system

شناخت نماد و سمبل هر یک از سیارات جالب است. چه برای علاقمندان نجوم چه برای سایر دوستان. در شکل بالا این نمادها را مشاهده می فرمایید.

🔅 نام فارسی: مرجع نام ها 🔅