نام دختر با چ

اسم دختر فارسی با حرف چ

 

ردیف اسم فارسی معنی نام
1چالی  پرنده ای بزرگ تر از گنجشک
2چامه  شعری که با آواز خوانده می شود.
3چرمه  اسب سفید
4چشمه  جایی که آب زیرزمینی در آن به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود.
5چکامه  شعر، قصیده
6چکاوک  پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
7چکاوه  = چکاوک
8چلچله  پرستو
9چمان  کسیکه یا چیزی که با ناز حرکت می کند، خرامان
10چمانه  پیاله شراب
11چمن  گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه، زمین سبز و خرم
12چمن آرا  زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است. نام فارسی دختر
13چمن افروز  آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است، تاج خروس، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمز رنگ آن ها به شکل تاج خروس است.
14چمن چهر  کسی که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد. نام ایرانی اصیل
15چهرآرا  آراینده چهره
16چهراب  دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب
17چهرافروز  مرکب از چهر (صورت) + افروز (افروزنده، روشن کننده)
18چهرزاد  لقب هما، دختر بهمن از شخصیت های شاهنامه فردوسی
19چهرفروز  چهرافروز
20چهرک  نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است. farsi girl names
21چهرمینو  آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد.
22چهره  صورت، سیما
23چهره گل  آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
24چهل چراغ  چلچراغ
25چیترا  نژاد
26چیستا  نام فرشته دانش و معرفت، اسم زیبای فارسی
27چیلانه  درخت عناب
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با چ