اسم دختر با گ

نام دختر با گ

اسم دختر فارسی با حرف گ

اسم دختر با گ

در مورد اسم های دخترانه یا پسرانه با حرف گ باید گفت که درباره این نام ها شما اطمینان دارید که اسم انتخابی شما اسمی غیر عربی است. (مثل اسم های شروع شونده با پ). اسم های دختر با گ که شامل نام های فارسی دخترانه هستند و از نام های اصیل ایرانی محسوب می شوند در ادامه به همراه معنی دقیق نوشته شده اند.

اسم های محبوب با حرف گ

به طور کلی بر اساس تعاملات ده سالی که با همراهان نام فارسی در وبسایت و شبکه های اجتماعی داشتیم، چند اسم با گ خیلی بیش از سایرین شناخته شده و در چند سال اخیر محبوب هستند. اسم هایی که به طبع معنی زیبا داشته اند. کوتاه و خوش آوا نیز هستند. نام هایی مثل گلاره، گیلدا، گیسو، گلارا و گندم که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم دختر قرار گرفته اند.

Girls’ name with G

حتما بعد از مشاهده نام های جدول زیر، اسامی صفحه بعد را نیز ببینید. که شامل اسم های ایرانی دختر با حرف گ هستند. یعنی نام های کردی، ترکی، لری، عبری و … با حرف گاف.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ گرامیدخت   گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم
۲ گرانمهر   آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان.
۳ گردآفرید  دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم.
۴ گردیه   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی)
۵ گشتا   بهشت، پردیس.
۶ گل آذین   زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه.
۷ گل آرا   زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه.
۸ گل آسا   مانند گل
۹ گل آویز   مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
۱۰ گل افروز   مرکب از گل + افروز (افروزنده)
۱۱ گل اندام   دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل
۱۲ گل بهار   گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل
۱۳ گل پر   دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
۱۴ گل پرست   دوستدار گل
۱۵ گل پری   زیبا چون گل و پری
۱۶ گل پناه   پناه گل
۱۷ گل تاج  تاجی پر از گل
۱۸ گل جهان   گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان persian girl names
۱۹ گل دانه   دانه گل
۲۰ گلاب   مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
۲۱ گلابتون   رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
۲۲ گلاسا  مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت.
۲۳ گلاله   کاکل مجعد، موی پیچیده.
۲۴ گلایول   گلایل، گلی زینتی و زیبا در رنگ های مختلف.
۲۵ گلباران  برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.
۲۶ گلبان   نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم.
۲۷ گلبانو   بانویی زیبا چون گل
۲۸ گلبر   آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است.
۲۹ گلبرگ   هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
۳۰ گلبن   بوته یا درخت گل  اسم دختر
۳۱ گلبوته   بوته گل
۳۲ گلبیز   گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو
۳۳ گلپاد   نگهبان گل
۳۴ گلپونه   گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
۳۵ گلچهر   گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
۳۶ گلچهره  گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام دختر فارسی
۳۷ گلچین   آن که گل می چیند، چیننده ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده
۳۸ گلدیس  زیبا مانند گل
۳۹ گلرخ  زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۴۰ گلرنگ   به رنگ گل
۴۱ گلرو   گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو
۴۲ گلریز   گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی می باشد.
۴۳ گلزاد   زاده گل
۴۴ گلزار   گلستان
۴۵ گلسا   گلسان، مانند گل
۴۶ گلسان   = گلسا، مانند گل
۴۷ گلستانه   نام روستایی در نزدیکی کاشان
۴۸ گلسر   آن که سر و رویی چون گل دارد.
۴۹ گلشا   بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
۵۰ گلشاد   گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
۵۱ گلشن   گلستان
۵۲ گلشهر   از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی   اسم دختر ایرانی
۵۳ گلشید   گلی که چون خورشید می درخشد.
۵۴ گلفام   به رنگ گل سرخ، گلگون
۵۵ گلفشان   گل افشان
۵۶ گلگون   به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز (پهلوان ایرانی)، همچنین نام اسب لهراسپ (پادشاه کیانی)
۵۷ گلگونه   گلگون
۵۸ گلنار   گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسم همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۵۹ گلناز   دارای ناز و عشوه ای چون گل
۶۰ گلنام   دارای نامی زیبا چون گل
۶۱ گلندام   گل اندام
۶۲ گلنواز   نوازش کننده گل
۶۳ گلنوش   مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
۶۴ گلی   منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
۶۵ گلیا  منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
۶۶ گلیار   یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
۶۷ گلین   منسوب به گل، به رنگ گل
۶۸ گندمک   گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی
۶۹ گوهر   سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد.
۷۰ گوهرآرا   آراینده گوهر، آراینده جواهر
۷۱ گوهرافروز   افروزنده گوهر
۷۲ گوهربانو   بانوی گرامی و اصیل
۷۳ گوهرتاب   تابنده چون گوهر
۷۴ گوهرتاج  تاجی از گوهر
۷۵ گوهرشاد   دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
۷۶ گوهرشید   گوهری درخشان چون خورشید. ترکیب گوهر در اینجا به معنی سنگ قیمتی است و شید مخفف و معادل خورشید.
۷۷ گوهرناز   مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
۷۸ گوهرنگار   مرصع
۷۹ گوهره   نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان
۸۰ گوهرین   جواهرنشان، مرصع
۸۱ گهردخت   دختر دارای اصالت
۸۲ گهرناز   گوهرناز
۸۳ گیتا   گیتی
۸۴ گیتی   جهان، عالم
۸۵ گیتی ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
۸۶ گیسو   موی بلندسر
۸۷ گیلنار   مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)
۸۸ گیهان   کیهان، جهان، دنیا، گیتی
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با گ

نظر شما چیست؟ کدام اسم دختر با حرف گ را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید. اگر هم اسم دختر با حرف گاف می شناسید که در جدول اسامی بالا نیست در قسمت نظرات درج نمایید تا در اسرع وقت به لیست اسامی وبسایت NameFarsi اضافه شود.

شاد باشید و خوشنام