اسم پسرانه با حرف ک

اسم پسر با ک

فهرست نام پسر ایرانی با حرف کاف

اسم های پسر با ک که بیشترشان ریشه عربی دارند و اسم پسر مذهبی محسوب می شوند. اما در این بین اسم کاوه را نیز مشاهده می کنید. اسمی که ریشه اوستایی دارد. در صفحه اول اسامی پسرانه با کاف دیدیم که خیلی از نام های پسر با ک برگرفته از نام کاوه هستند. یا ارتباطی با این اسم دارند. مثل اسم کاوان، کارن، کابی.

نام پسر با ک
اسم پسر ایرانی با ک

اسامی پسرانه ایرانی با ک

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ کاد عبری نام پسر یعقوب (ع).
۲ کارانوس  یونانی  از سرداران سپاه اسکندر مقدونی.
۳ کارو ارمنی نوید دهنده، اسم ارمنی برای پسر.
۴ کاظم  عربی  فروبرنده خشم، حلیم، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان.
۵ کافی الدین عربی لایق و کارآمد در دین.
۶ کال  پارتی  نام همسر شرمیون.
۷ کامل عربی بی عیب، بی نقص، به کمال رسیده.
۸ کاوه  اسم اوستایی، پهلوی  از شخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش.
۹ کرام الدین عربی بزرگوار دین.
۱۰ کردعلی  فارسی، عربی  کرد (فارسی) + علی (عربی)؛ مرکب از کرد (نام طایفه ای) + علی (بلندمرتبه).
۱۱ کرم اسم عربی بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان.
۱۲ کرم الله  عربی  بخشش و لطف خداوند.
۱۳ کریشنا سنسکریت رباینده، از خدایان هندو، هشتمین تجسم ویشنو.
۱۴ کریم  عربی  بخشنده، سخاوتمند، از اسامی خداوند.
۱۵ کسا عربی عبای ضخیم.
۱۶ کلیم  عربی  هم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع).
۱۷ کلیم الله عربی آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع).
۱۸ کمال  عربی  بی عیب و نقص بودن، آخرین حد چیزی، نهایت، کامل بودن، خردمندی، دانایی.
۱۹ کمال الدین عربی کامل در دین، سبب کمال دین، اسم یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد.
۲۰ کمال الملک  عربی  آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری.
۲۱ کمیل عربی نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد.
۲۲ کیسان  نام عربی  لقب مختار ثقفی.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ک

که شامل اسم های پسرانه با حرف ک که ریشه فارسی دارند هست.

نظرسنجی اسم پسر با ک

به نظر شما زیباترین اسامی پسرانه با ك کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.

اسم پسر با ک

نام پسر با ک

اسم پسر فارسی با حرف ک

لیست کامل اسامی پسرانه با حرف کاف

اسم های فارسی پسرانه با ک زیادی (حدود ۱۰۰ اسم) در زبان فارسی وجود دارند. اسم های پسر تاریخی که در فرهنگ ایران باستان جای داشته و دارند. نام های کاوه، کیان، کورش و … که از شخصیت های بزرگ تاریخ ایران هستند. البته خود اسم کاوه چون اسم اوستایی است در صفحه بعدی آمده است.

منتخب اسم های پسر با حرف ک

در ابتدا لیستی از محبوب ترین نام های پسرونه با ک را ببینید و سپس لیست کامل اسم های فارسی با حرف کاف. نام های پسر در این قسمت اسامي پارسی هستند و در جدول صفحه بعدی اسامی ایرانی غیر فارسی با حرف کاف را ببینید. در اینجا مجدد باید اضافه کنیم که زبان اوستایی از زبان های باستانی ایرانیان است.

محبوب ترین اسم های پسرانه با ک

  • کارن
  • کوروش
  • کیان
  • کیارش
  • کایان
  • کامران
  • کایان
  • کسرا (کسری)
  • کیا
  • کامیار

۱۰ اسم بالا همگی به غیر از کایان و کسرا ریشه فارسی دارند. کایان اسم ترکی هست و کسرا شکل عربی نام خسرو. در ادامه معنی همه این اسامی زیبای پسرانه و سایر اسم های پسر با ك را ببینید.

اسم پسر با ک
اسم پسرانه فارسی با ک

در ادامه فهرست کامل اسامی پسر با ک با معنی دقیق قرار گرفته اند. جالب است که تعداد زیادی از اسم های پسرانه با حرف کاف نام شخصیت های کتاب شاهنامه فردوسی هستند. خودتان ببینید:

اسم پسر فارسی با ک

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ کابی   معرب منسوب به کاوه آهنگر.
۲ کاردار   وزیر پادشاه، والی، حاکم، اسم پسر بهرام گور پادشاه ساسانی.
۳ کارن  اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد. توضیحات بیشتر: معنی اسم کارن
۴ کارنگ   چرب زبان، زبان آور.
۵ کاروند   از اسامی پسرانه ایرانی.
۶ کارینا  چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند. احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است؛ معنی اسم کارینا (اسم دخترانه) را نیز ببینید.
۷ کاکله   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی.
۸ کاکو  نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.
۹ کاکی   نام پدر ماکان دیلمی. بررسی کامل اسم ماکان را نیز ببینید.
۱۰ کالو   از شخصیت های کتاب شاهنامه فردوسی، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی.
۱۱ کامبوزیا  گویش امروزی کبوجیه، اسم پسر کوروش، شاه سلسله بزرگ ایرانی هخامنشی.
۱۲ کامبیز  گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی.
۱۳ کامجو جوینده کام، کسی که در پی آرزوها و خواسته هایش است، آن که به دنبال عیش و خوشی است.
۱۴ کامداد   نام وزیر و مشاور آبتین نام پارسی
۱۵ کامدین   خواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت.
۱۶ کامران   آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط.
۱۷ کامروا   آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق.
۱۸ کامشاد   مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد؛ اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است.
۱۹ کامکار   کامروا، موفق.
۲۰ کامگار  کامکار.
۲۱ کاموس   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی. کاموس در لغت نامه دهخدا معادل کامود آمده است و کامود صفت هست و یعنی بسیط که در مقابل مرکب باشد. (برهان).
۲۲ کامیاب   آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز.
۲۳ کامیار  کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز. بررسی کامل: اسم کامیار.
۲۴ کان بیدار   نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی.
۲۵ کاوان  کاویان، منسوب به کاوه.
۲۶ کاوک   کاوه.
۲۷ کاووس   از شخصیت های شاهنامه فردوسی. نام پسر کیقباد پادشاه کیانی، به معنی پادشاه توانا نیز آمده است.
۲۸ کاووش   = کاوش. جستجو، بررسی، تحقیق.
۲۹ کاویان   پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است.
۳۰ کایوس   کیوس.
۳۱ کبوجیه   نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی.
۳۲ کبوده   از شخصیت های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی.
۳۳ کتماره   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه.
۳۴ کدمان   نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی.
۳۵ کراخان   نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی.
۳۶ کروخان   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی.
۳۷ کسرا   = کسری، معرب از فارسی، عربی شده اسم فارسی خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد.
۳۸ کسری   = کسرا، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد.
۳۹ کشواد   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی.
۴۰ کلاهور   از شخصیت های کتاب شاهنامه است. نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۴۱ کلباد   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی.
۴۲ کمانگیر   کماندار.
۴۳ کمبوجیه   نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی.
۴۴ کنارنگ   فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان.
۴۵ کندر   صمغی خوشبو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی.
۴۶ کندرو   نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی.
۴۷ کوت   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۴۸ کوچک   دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی.
۴۹ کورش  = کوروش. نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش بزرگ یا کوروش کبیر، که کورش هم نوشته می‌شود، بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که به مدت سی سال، در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. استوانه یا منشور کوروش لوحی از گل پخته است که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمانِ کوروش بزرگ هخامنشی نگاشته شده است. برای مشاهده معنی کامل اسم کوروش به معنی اسم کورش مراجعه نمایید.
۵۰ کورنگ   نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی اسم دخترانه زیبا.
۵۱ کوروس   کوروش، اسم سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران. کوروش یکم نام نوه هخامنش است و کوروش دوم (کوروش بزرگ) نوه کوروش اول.
۵۲ کوروش   = کورش. نام سه تن از شاهان شاهنشاهی هخامنشی.
۵۳ کوش   اسم پسرانه به معنی کوشش و سعی.
۵۴ کوشا   ساعی، تلاشگر.
۵۵ کوشاد   ریشه گیاهی خوشرنگ.
۵۶ کوشان  = کوشا، ساعی، تلاشگر.
۵۷ کوشیار   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی بوده است.
۵۸ کولیار   نام روستایی است.
۵۹ کوهرنگ   نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری است.
۶۰ کوهسار   جایی که دارای کوه های متعدد است.
۶۱ کوهشاد   نام روستایی در استان هرمزگان.
۶۲ کوهیار   کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان.
۶۳ کوهین   منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است.
۶۴ کهار   گهار، از شخصیت های کتاب گرانقدر شاهنامه فردوسی پاکزاد. نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی.
۶۵ کهرم   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی.
۶۶ کهیار   کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان.
۶۷ کهیلا   از اسامی شاهنامه ای. نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی.
۶۸ کی آذر   مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان.
۶۹ کی آرمین  کی به معنی پادشاه است. با آرمین ترکیب شده است.
۷۰ کی پیشین   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانی.
۷۱ کی راد   پادشاه بخشنده.
۷۲ کی زاد   زاده پادشاه.
۷۳ کی گشتاسپ   گشتاسپ.
۷۴ کی منوش   از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان.
۷۵ کیا  اسم پسرانه به معنی پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
۷۶ کیاجور   عاقل، فاضل و دانا
۷۷ کیاچهر   آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.
۷۸ کیاراد  پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد.
۷۹ کیارخ  کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است.
۸۰ کیارزم   مرکب از کیا (پادشاه) + رزم (نبرد)؛ به معنی پادشاه نبرد و مبارزه.
۸۱ کیارس   = کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی.
۸۲ کیارش   از شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه.
۸۳ کیارنگ   رنگ پاکیزه و لطیف.
۸۴ کیازند   پادشاه بزرگ.
۸۵ کیاشا  شاهنشاه، شاه شاهان، مرکب از کیا (به معنی حاکم، سلطان، فرمانروا) + شا (مخفف شاه).
۸۶ کیان   پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران.
۸۷ کیانوش  نام یکی از دو برادر فریدون در شاهنامه. کیانوش از ترکیب دو واژه “کیا” + “نوش” ساخته شده است. کیا به معنی پادشاه، بزرگ، سلطان و نوش به معنی جاودان. پس کیانوش یعنی شاه جاویدان. اسم پسر فارسی اصیل با ک. هم چنین برای اسم کیانوش معنی بسیار شیرین نیز در برخی منابع آمده است.
۸۸ کیانمهر  مرکب از کیان (به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه) + مهر به معنی (محبت یا خورشید) = دوستی شاهانه، محبت بزرگوارانه، سرآمد پادشاهان، آنکه در میان سایر فرمانفرمایان موقعیت ویژه ای دارد، خورشید سرزمین، آنکه در تمام سرزمین برجسته و نورانی و محبوب است است.
۸۹ کیاوش   مانند پادشاه، بزرگوار، نام پدر کیقباد، کی + آوش، آوش شاه.
۹۰ کیخسرو   پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش پادشاه کیانی.
۹۱ کیسان   اسم پسرانه به معنی مانند پادشاه، دارای منش شاهانه.
۹۲ کیقباد، کیغباد   از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران از نژاد فریدون.
۹۳ کیکاووس   از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد.
۹۴ کیوس   نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی.
۹۵ کیومرث   نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام اولین پادشاه پیشدادی.
۹۶ کیهان   جهان، دنیا، گیتی.
www.NameFarsi.com

Iranian boy name

اسم پسر ایرانی با ک

شامل نام پسر با حرف ک که ریشه کردی، ترکی، لری و … دارند.

نظرسنجی اسم پسر با ک

زیباترین اسم های پسرانه با حرف ک به نظر شما کدام اسم ها هستند؟
در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

اسم دختر با ک

نام دختر با ک

اسم دختر فارسی با حرف ک

خیلی از اسم های زیبای دخترانه ایرانی با حرف “ک” آغاز می شوند. البته نام های محبوب خارجی نیز در صفحه بعدی قرار گرفته اند. از اسم های زیبای دختر با ک می توان به اسم های کیمیا، کتایون و کمند اشاره کرد. در ادامه لیست کامل اسم دختر با ک قرار گرفته است.

Girl name with K

اسم دختر با ک
اسم دختر فارسی با ک

لیست کامل اسم دختر با حرف ک

اسامی دخترانه با ك به همراه معنی و توضیحات کامل

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ کاشین   نام محلی در شمال ایلام.
۲ کامه  خواسته، آرزو، مراد، هدف، خواهش.
۳ کامیشا  خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته “شادکام”.
۴ کاناز   چوب ریشه خوشه خرما اسم ایرانی
۵ کانی   (اسم فارسی – کردی) چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط و طراوت است.
۶ کتایون   = کسایون، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از دختران قیصر روم و نیز همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۷ کرا   اسم همسر مولانا جلال الدین بلخی. اسم های دخترانه در اشعار مولانا را ببینید.
۸ کرانه   ساحل، گوشه، کنار، سو، جهت.
۹ کرشمه   ناز، غمزه، عشوه.
۱۰ کسایون   = کتایون، از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۱ کشم   اسم دختر فرهاد پادشاه اشکانی.
۱۲ کشور   سرزمینی دارای مرزهای مشخص که از سایر سرزمین ها جدا شده است. معنی اسم کشورهای جهان را بدانید.
۱۳ کلاله   بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها و تولید میوه است، زلف، کاکل.
۱۴ کمانه  منسوب به کمان.
۱۵ کمند  دام، کنایه از گیسو. گیسو خود نام دخترانه است.
۱۶ کوشانه  مونث کوشان، دختر ساعی، بانوی تلاشگر.
۱۷ کوشک   کاخ، قصر، اسم دختر ایرج (پسر فریدون پادشاه پیشدادی).
۱۸ کوهینه   پونه. پودنه. قسمی گیاه معطر از احرار بُقول شبیه به نعناع در تداول امروزی. و در قدیم پودنه به معنی نعنع و نعناع، (دهار) و پودنه بستانی مستعمل بوده است. و این گیاه را که امروز پودنه میخوانیم در قدیم پودنه لب جوی و پودنهٔ جویباری (ذخیرهٔ خوارزمشاهی) و نعناع وحشی میگفتند.
۱۹ کهربا   نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد.
۲۰ کهسار   کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است.
۲۱ کی آفرید   مرکب از کی (پادشاه) + آفرید (آفریده) = کسی که شاه آفریده شده.
۲۲ کی آفرین   آفریننده پادشاه.
۲۳ کی بانو   بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند.
۲۴ کی دخت   دختر پادشاه
۲۵ کیادخت   دختر پادشاه
۲۶ کیارا  اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات. که البته این معانی برای یک اسم کمی بعید به نظر می آید. توضیح بیشتر: معنی اسم کیارا.
۲۷ کیان بانو   ملکه.
۲۸ کیاندخت   دختری از نسل شاهان، شاهزاده.
۲۹ کیانه   منسوب به کیان، پادشاهی.
۳۰ کیمیا   اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون. بررسی کامل: اسم کیمیا.
۳۱ کیناز  به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
۳۲ کیوان دخت   مرکب از کیوان (نام ستاره ای) + دخت (دختر).
۳۳ کیهان دخت   مرکب از کیهان (دنیا) + دخت (دختر). کیهان خود به تنهایی اسم پسرانه است.
۳۴ کیهانه   = کیهان، جهان هستی، دنیا، گیتی.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ک

لینک بالا شامل نام های دختر (فرانسوی، لاتین، کردی، عربی و …) با حرف کاف است. همانطور که می دانید خیلی از اسم های مرسوم در ایران زمین همانند واژگان از سایر ریشه ها هستند. اسم های فارسی دختر با ک در جدول بالا ارائه شدند.

نظرسنجی اسم دختر با ك

به نظر شما زیباترین اسامی دخترانه با حرف ک کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.