معنی اسم گیتا

گیتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم گیتا در ثبت احوال ایران

معنی گیتا Gita name meaning

گیتا یعنی: جهان، عالم، معادل گیتی است و هم چنین نام نوعی آهنگ. از نظر معنا نیز معادل اسم دخترانه هستی و اسم پسرانه جهان نیز هست. به نوعی معادل واژه انگلیسی world یا Universe هست.

نوشتن اسم گیتا به انگلیسی برای پروفایل و لوگوی اسم گیتا. معنی اسم گیتا در ثبت احوال ایران و فراوانی این اسم دختر فارسی و بررسی دقیق اسم گیتا.

ریشه اسم گیتا

ریشه نام گیتا فارسی است. علاوه بر این گیتا Gaeta نام شهری در ایتالیا نیز هست.

اسم گیتا در ثبت احوال ایران

فراوانی گیتا در ثبت احوال

تعداد اسم گیتا در ثبت احوال ۶۲۶۳ نفر است.

معنی گیتا در ثبت احوال ایران

گیتا = جهان، آفرینش برابر با گیتی از واژه‌ی اوستایی «گئیتا /gaeta» برابر با گیتی، جهان، جهان آفرینش.

اسم گیتا به انگلیسی

اسم گیتا برای پروفایل Gita name

Gita
Gita name

اسم های مشابه گیتا

اسم دختر که به گیتا بیاد

نام های دخترانه گیلدا، بیتا، آنیتا، گیتی، بنیتا، دنیا، گلوریا و گلین از جمله اسم های دخترانه مشابه گیتا هستند. قسمت اسم دختر با گ را نیز ببینید تا نام های مشابه گیتا را پیدا کنید.

اسم پسر که به گیتا بیاد

نام های پسرانه گرشا، آرتا، آرتان از جمله اسم های پسرانه شبیه به نام گیتا هستند. قسمت اسم پسر با گ (هر دو صفحه) را نیز ببینید.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم گیتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند دختر می پسندید؟

نام پسرانه با گ

اسم پسر با گ

اسم پسر فارسی با حرف گ

اسم با گ
اسم پسرانه با حرف گ
ردیفاسممعنی
۱گرازه  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
۲گرامی  محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه
کیانی
۳گرانخوار  از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
۴گراهون  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
۵گردآزاد  پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
۶گرداب  از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان
نامدار
۷گردگیر  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
۸گردو  از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
۹گرزم  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۰گرزن  تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
۱۱گرستون  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
۱۲گرسیوز  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران
سپاه وی
۱۳گرشاسب  دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان
شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
۱۴گرگین  از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس
پادشاه کیانی
۱۵گرمانک  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران
ضحاک
۱۶گرمایل  گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست
ماران ضحاک
۱۷گروخان  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه
کیانی
۱۸گروی  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
۱۹گژدهم  از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
۲۰گستهم  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار
ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
۲۱گشتاسب  گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ
پادشاه کیانی
۲۲گشتاسپ  دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه
کیانی
۲۳گشسپ  از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
۲۴گشواد  کشواد
۲۵گل بالا کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
۲۶گلباد  کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
۲۷گلشاه  نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
۲۸گلگله  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان
افراسیاب تورانی
۲۹گلینوش  از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
۳۰گودرز  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و
همزمان با رستم پهلوان شاهنامه
۳۱گورنگ  نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان
۳۲گوشیار  نام حکیمی از فارس، اسم فارسی
۳۳گهار  از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
۳۴گیارنگ  کیارنگ، سردار و فرمانده
۳۵گیلو  نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
۳۶گیو  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان
کیکاووس پادشاه کیانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با گ

نام پسرانه با گ
اسم پسر با گ
اسم دختر با گ

نام دختر با گ

اسم دختر فارسی با حرف گ

اسم دختر با گ

در مورد اسم های دخترانه یا پسرانه با حرف گ باید گفت که درباره این نام ها شما اطمینان دارید که اسم انتخابی شما اسمی غیر عربی است. (مثل اسم های شروع شونده با پ). اسم های دختر با گ که شامل نام های فارسی دخترانه هستند و از نام های اصیل ایرانی محسوب می شوند در ادامه به همراه معنی دقیق نوشته شده اند.

اسم های محبوب با حرف گ

به طور کلی بر اساس تعاملات ده سالی که با همراهان نام فارسی در وبسایت و شبکه های اجتماعی داشتیم، چند اسم با گ خیلی بیش از سایرین شناخته شده و در چند سال اخیر محبوب هستند. اسم هایی که به طبع معنی زیبا داشته اند. کوتاه و خوش آوا نیز هستند. نام هایی مثل گلاره، گیلدا، گیسو، گلارا و گندم که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم دختر قرار گرفته اند.

Girls’ name with G

حتما بعد از مشاهده نام های جدول زیر، اسامی صفحه بعد را نیز ببینید. که شامل اسم های ایرانی دختر با حرف گ هستند. یعنی نام های کردی، ترکی، لری، عبری و … با حرف گاف.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱گرامیدخت  گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم
۲گرانمهر  آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان.
۳گردآفرید دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم.
۴گردیه  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی)
۵گشتا  بهشت، پردیس.
۶گل آذین  زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه.
۷گل آرا  زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه.
۸گل آسا  مانند گل
۹گل آویز  مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
۱۰گل افروز  مرکب از گل + افروز (افروزنده)
۱۱گل اندام  دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل
۱۲گل بهار  گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل
۱۳گل پر  دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
۱۴گل پرست  دوستدار گل
۱۵گل پری  زیبا چون گل و پری
۱۶گل پناه  پناه گل
۱۷گل تاج تاجی پر از گل
۱۸گل جهان  گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان persian girl names
۱۹گل دانه  دانه گل
۲۰گلاب  مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
۲۱گلابتون  رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
۲۲گلاسا مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت.
۲۳گلاله  کاکل مجعد، موی پیچیده.
۲۴گلایول  گلایل، گلی زینتی و زیبا در رنگ های مختلف.
۲۵گلباران برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.
۲۶گلبان  نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم.
۲۷گلبانو  بانویی زیبا چون گل
۲۸گلبر  آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است.
۲۹گلبرگ  هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
۳۰گلبن  بوته یا درخت گل  اسم دختر
۳۱گلبوته  بوته گل
۳۲گلبیز  گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو
۳۳گلپاد  نگهبان گل
۳۴گلپونه  گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
۳۵گلچهر  گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
۳۶گلچهره گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام دختر فارسی
۳۷گلچین  آن که گل می چیند، چیننده ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده
۳۸گلدیس زیبا مانند گل
۳۹گلرخ زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۴۰گلرنگ  به رنگ گل
۴۱گلرو  گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو
۴۲گلریز  گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی می باشد.
۴۳گلزاد  زاده گل
۴۴گلزار  گلستان
۴۵گلسا  گلسان، مانند گل
۴۶گلسان  = گلسا، مانند گل
۴۷گلستانه  نام روستایی در نزدیکی کاشان
۴۸گلسر  آن که سر و رویی چون گل دارد.
۴۹گلشا  بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
۵۰گلشاد  گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
۵۱گلشن  گلستان
۵۲گلشهر  از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی   اسم دختر ایرانی
۵۳گلشید  گلی که چون خورشید می درخشد.
۵۴گلفام  به رنگ گل سرخ، گلگون
۵۵گلفشان  گل افشان
۵۶گلگون  به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز (پهلوان ایرانی)، همچنین نام اسب لهراسپ (پادشاه کیانی)
۵۷گلگونه  گلگون
۵۸گلنار  گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسم همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۵۹گلناز  دارای ناز و عشوه ای چون گل
۶۰گلنام  دارای نامی زیبا چون گل
۶۱گلندام  گل اندام
۶۲گلنواز  نوازش کننده گل
۶۳گلنوش  مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
۶۴گلی  منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
۶۵گلیا منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
۶۶گلیار  یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
۶۷گلین  منسوب به گل، به رنگ گل
۶۸گندمک  گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی
۶۹گوهر  سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد.
۷۰گوهرآرا  آراینده گوهر، آراینده جواهر
۷۱گوهرافروز  افروزنده گوهر
۷۲گوهربانو  بانوی گرامی و اصیل
۷۳گوهرتاب  تابنده چون گوهر
۷۴گوهرتاج تاجی از گوهر
۷۵گوهرشاد  دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
۷۶گوهرشید  گوهری درخشان چون خورشید. ترکیب گوهر در اینجا به معنی سنگ قیمتی است و شید مخفف و معادل خورشید.
۷۷گوهرناز  مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
۷۸گوهرنگار  مرصع
۷۹گوهره  نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان
۸۰گوهرین  جواهرنشان، مرصع
۸۱گهردخت  دختر دارای اصالت
۸۲گهرناز  گوهرناز
۸۳گیتا  گیتی
۸۴گیتی  جهان، عالم
۸۵گیتی ناز  آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
۸۶گیسو  موی بلندسر
۸۷گیلنار  مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)
۸۸گیهان  کیهان، جهان، دنیا، گیتی
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با گ

نظر شما چیست؟ کدام اسم دختر با حرف گ را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید. اگر هم اسم دختر با حرف گاف می شناسید که در جدول اسامی بالا نیست در قسمت نظرات درج نمایید تا در اسرع وقت به لیست اسامی وبسایت NameFarsi اضافه شود.

شاد باشید و خوشنام