اسم برای ماه مهر

اسم های مناسب مهر ماه

اسم های دختر و پسر با مهر

اسم مناسب برای فرزند متولد ماه مهر October names

اسم های دختر و پسر که با مهر شروع می شوند و یا مفهوم مهر (خورشید) را دارند. البته خود واژه “مهر” در زبان فارسی دو معنی و مفهوم دارد: ۱- مهربانی ۲- خورشید. از این رو در معنی کردن اسم های شروع شونده با مهر می توان مفهوم مهربان و مهربانی را نیز در نظر گرفت. مثلا مهرزاد: زاده خورشید، زاده مهربانی. (و به تعبیری متولد ماه مهر!)

در این لیست علاوه بر نام های شروع شونده با مهر که برای انتخاب اسم فرزند دختر متولد ماه مهر و البته پسر مهر ماهی مناسب است، نام هایی با مفهوم خورشید نیز قرار دارند که در ادامه خواهید دید. اگر به اسامی سیارات و ستاره ها مثل خورشید علاقه دارید، اسم های ایرانی در منظومه شمسی را نیز ببینید!

اسم های شروع شونده با مهر

مهرناز، مهرسا، مهرشید، مهرنوش، مهری، مهرک و مهریار که اسم دخترانه هستند و اسم های مهرشاد، مهرزاد و مهرداد که اسم پسرانه هستند. لازم به ذکر است اسم مهرناز، مهرنوش و مهرک از اسم های شاهنامه ای دخترانه نیز هست.

اسم های با مفهوم مهربانی و یا خورشید

نام های هورین، هلن، النا، هلیا، هلن، هورشید، آناشید که لزوما نام های فارسی و ایرانی نیستند. هلیا، هلن، النا و هلنا اسامی لاتین با ریشه یونانی هستند. آناشید نیز اسم دختر ترکی فارسی است به معنی خورشید مادر یا مادر خورشید (آنا= مادر+ شید = خورشید). (به مجاز) زیباروی مادر؛ ۳- (به مجاز) موجب دلگرمی و روشنایی زندگی مادر. هم چنین باید اشاره کنیم که به طور کلی واژه “هور” به معنی خورشید است. شید نیز همین مفهوم را دارد و به معنی آفتاب و نور است. مثلا مهرشید یعنی نور خورشید، آفتاب.

اسم های محبوب تر با مهر و یا معنی مهربانی و خورشید

بخشی از نام های فوق که محبوبیت بیشتری در این سال ها برای نامگذاری فرزند دختر و پسر داشته اند را در تصویر زیر می بینید:

name with Mehr
اسم شروع شونده با مهر یا مفهوم مهر

البته اگر به دنبال اسم متناسب با طالع ماه تولد و بر اساس ابجد اسم هستید، قسمت انتخاب اسم با ابجد را ببینید.