سورن

معنی اسم سورن

معنی نام سورن

معنی و ریشه دقیق اسم سورن

Soren's name
Soren name meaning

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سورن اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که از آنجا که کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سورن یک نام پسر ۴ حرفی زیبا و خوش آوا برای پسران است که ریشه پارسی دارد. که در چند سال اخیر طبق پیام های دریافتی ما از سوی کاربران و همراهان نام فارسی، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. از گزینه های خیلی از پدر مادر ها برای انتخاب اسم پسر بوده و هست.

در ادامه درباره اسم سورن بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید