مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم ترکی با آ

معنی اسم آیهان

معنی نام آیهان

معنی و ریشه دقیق اسم آیهان

اسم آیهان یک اسم پسر ترکی، یک اسم پسر ۵ حرفی، نامی خوش آواست به سبب وجود آوای “آ” در دو هجای آن؛ اسم آیهان چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرهاست.

اسم آیهان

معنی اسم آیهان

توضیحات تکمیلی درباره نام آیهان را در ادامه بخوانید:

Continue reading

معنی اسم آراز

معنی نام آراز

معنی و ریشه دقیق اسم آراز

همانطور که در قسمت اسم پسر با آ در وبسایت NameFarsi و هم چنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم آراز اسم پسرانه ترکی است.

معنی آراز چیست

معنی اسم آراز

توضیحات تکمیلی درباره نام آراز:

معنی آراز

اسم آراز یعنی چه؟

اسم آراز صورت ترکی (آذری) ارس (نام رودخانه ای در شمال غرب ایران) است و معنی اسم آراز زلال، سرزنده و هم چنین مرد، جوانمرد ذکر شده است. نام آراز در برخی منابع خوشبختی و کامیابی هم معنی شده است.

ریشه اسم آراز

همانطور که گفته شده ریشه اسم آراز Araz ترکی (آذری) است و اسم ترکی به حساب می آید.

آراز

اسم آراز

اسم های مشابه و هماهنگ با نام آراز در NameFarsi.com

اسم های پسرانه

آریا، آرش، آرسام، آرین، آرسن، فراز و…  اسم های پسرانه با الف را ببینید.

اسم های دخترانه

آرزو، مرضیه، زهرا، رزا، رزمینا، آزیتا، آذین، زیبا، آذرنوش و … اسم های دخترانه با الف را ببینید.

اسم دختر ترکی با آ

اسم های ترکی دخترانه با حرف آ

به طور کلی اسم های ترکی و آذری نه تنها بین بین ترک زبانان ایران، بلکه بین فارس زبانان در ایران نیز محبوب هستند. به خصوص اسم های با آ که فارغ از ریشه شان به دلیل آوای زیبا همیشه نام های محبوب بوده اند. اسم های آیدا و الناز از این دسته نام ها هستند. ریشه بیشتر این نام ها ترکی (استانبولی) یا آذری (آذربایجانی) هستند. در بین اسامی ترکی نام هایی هستند که ریشه ترکی – فارسی دارند. این اسم ها از ترکیب واژه ترکی و واژه فارسی ساخته شده اند که جالب است که بدانید اکثر این اسم ها مختص ایران زمین هستند. یعنی این نام های ترکیبی در ترکیه یا آذربایجان کاربرد ندارد.

خیلی از نام های ترکی دخترانه با پیشوند “آی” شروع می شوند. مثل اسم آیسان، آیگل و آیسودا. آی یعنی ماه. همانند بسیاری از نام های فارسی که با “ماه” یا “مه” آغاز می شوند. “آی” به مجاز مفهوم زیبایی دارد. زیبا . درخشان مثل ماه. حال زمانیکه با واژه دیگر ترکیب می شود این مفهوم را به واژه بعدی اضافه می کند. مثل اسم آیناز که معنیش می شود ماه ناز، دختر زیبا و ناز.

Turkish girls name with A

اسم دختر ترکی با آ

به طور کلی می توان گفت اسم های ترکی، از محبوب ترین نام های غیر فارسی در ایران هستند. اسامی که بیشتر به دلیل آوای زیبا و معنی لطیفشان برای انتخاب اسم دختر زیبا استفاده شده و می شوند.

لیست کامل اسم ترکی دختر با حرف آ

نام های دخترانه ترکی زیبا

اسم دختر ترکیریشه نام ترکیمعنی اسم ترکی
۱آتانازترکی، فارسیدختر نازنین بابا
۲آتلازترکیاطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف
۳آق بانوفارسی، ترکیآق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴آق گلفارسی، ترکیآق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
۵آلاگلفارسی، ترکیآلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶آلان قواترکیآلان گوا، زیبای وحشی
۷آلان گواترکی= آلان قوا، زیبای وحشی
۸آلتنایترکیزر، طلای ناب
۹آلتونترکیآلتنای، زر، طلای ناب
۱۰آلتینترکیمعادل آلتون = آلتنای، زر، طلای ناب
۱۱آلتین گلینترکیعروس طلایی
۱۲آلماترکیسیب، کنایه از زیبایی
۱۳آلمازترکیاز اعلام زنان
۱۴آلیشترکیشعله، شعله گیر
۱۵آمانداناترکیآماندا، در امان، در پناه تو
۱۶آناترکیمادر. آنا اسم بین المللی دخترانه نیز هست.
۱۷آناشیدترکی، فارسیمرکب از کلمه ترکی “آنا” به معنای مادر و کلمه فارسی “شید” به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۱۸آنالیترکیبرخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر.
۱۹آوادانترکیزیبا، قشنگ
۲۰آیترکیماه
۲۱آی اوزترکیماهرخ، ماهرو
۲۲آی بی بیترکیماه بی بی
۲۳آی پاراترکیماه پاره، ماه نو
۲۴آی پریفارسی، ترکیآی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری
۲۵آی خانمترکیماه بانو
۲۶آی ساترکی، فارسیآیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۲۷آی سوداترکیماه در آب
۲۸آی گلفارسی، ترکیآی (ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
۲۹آی گوزلاسم ترکیماه زیبا
۳۰آی گینترکی، فارسیماننده ماه، زیبارو، دارنده روی چون ماه، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
۳۱آی نشانفارسی، ترکیآی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه
۳۲آیا تایترکیمثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان.
۳۳آیتایترکیمانند ماه
۳۴آیتکترکیمانند و مثل ماه
۳۵آیتنفارسی، ترکیآی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
۳۶آیجانترکیپاک و آراسته همچون ماه
۳۷آیداترکیشاد، خوش
۳۸آیدانترکیمانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹آیدکترکیآیتک،مانند ماه
۴۰آیدنترکیالبته اسم پسرانه است. آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا.
۴۱آیدنگترکیمهتاب
۴۲آیسافارسی، ترکیآی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۳آیسانفارسی، ترکی= آیسا. آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۴آیسلترکیزیبا و درخشان مانند ماه
۴۵آیسوترکیمرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب، زیبارو، با طراوت و درخشنده
۴۶آیگلفارسی، ترکیدرخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
۴۷آیلاترکیهاله دور ماه
۴۸آیلارترکیزیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۴۹آیلماترکیتاب ماه
۵۰آیلیترکیمهتاب
۵۱آیلینترکیمعنی اسم آیلین را ببینید.
۵۲آیماترکی، فارسیماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۵۳آیناترکیآینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
۵۴آینازفارسی، ترکیآی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ما
۵۵آینورترکی، عربیآینور، نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا روی. آی‌شِن؛

اسم دختر ترکی با آ

اسم ترکی دختر با ا

اگر اسم دختر ترکی با حرف آ می شناسید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا به این صفحه اضافه نماییم.

شاد باشید و خوشنام.