آدلیا

اسم آدلیا

آدلیا Adlia, Adliya, Adelia name

معنی، ریشه و فراوانی اسم آدلیا در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آدلیا

یکی از نام های دخترانه زیبا که در این سال ها بسیار در مورد آن از ما سوال می شود اسم آدلیا هست. اسم دختر شیک جدید که خیلی از دوستان به دلیل اینکه این اسم شباهت زیادی به اسم های بین المللی دختر دارد، آن را بیشتر می پسندند. پیش از این در نوشته های قبلی وبسایت #نام_فارسی درباره اسم آدلیا و ادلیا توضیحات دقیقی دادیم اما در این قسمت به بررسی دقیق تر و تخصصی تر اسم آدلیا می پردازیم.

Adelia name
اسم آدلیا Adelia name

همه چیز درباره اسم آدلیا

معنی اسم آدلیا

آدلیا یعنی معروف، نامدار، شهره، محبوب، نامی و مشهور.

ریشه اسم آدلیا

ریشه آدلیا ترکی است. آدلی در ترکی یعنی معروف و نامدار. آدلیا از نظر ترکیب واژه ترکی و فارسی محسوب می شود، چون از ترکیب آدلی (ترکی) + الف مونث ساز یا الف نسبت ساخته شده است. اما به عقیده خیلی دوستان بهتر است به عنوان اسم، یک نام دختر ترکی خوانده شود.

اسم آدلیا آدليا
آدلیا

در ادامه بررسی کامل و دقیق تر نام آدلیا را ببینید:

بیشتر بخوانید

معنی اسم آیهان

نام آیهان

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم آیهان در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آیهان

اسم آیهان یک اسم پسر ترکی، یک اسم پسر ۵ حرفی، نامی خوش آواست به سبب وجود آوای “آ” در دو هجای آن. اسم آیهان چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرهاست.

اسم آیهان
معنی اسم آیهان

توضیحات تکمیلی درباره نام آیهان را در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید

Turkish girl names with A

اسم دختر ترکی با آ

اسم های ترکی دخترانه با حرف آ

به طور کلی اسم های ترکی و آذری نه تنها بین بین ترک زبانان ایران، بلکه بین فارس زبانان در ایران نیز محبوب هستند. به خصوص اسم های با آ که فارغ از ریشه شان به دلیل آوای زیبا همیشه نام های محبوب بوده اند. اسم های آیدا و الناز از این دسته نام ها هستند. ریشه بیشتر این نام ها ترکی (استانبولی) یا آذری (آذربایجانی) هستند. در بین اسامی ترکی نام هایی هستند که ریشه ترکی – فارسی دارند. این اسم ها از ترکیب واژه ترکی و واژه فارسی ساخته شده اند که جالب است که بدانید اکثر این اسم ها مختص ایران زمین هستند. یعنی این نام های ترکیبی در ترکیه یا آذربایجان کاربرد ندارد.

خیلی از نام های ترکی دخترانه با پیشوند “آی” شروع می شوند. مثل اسم آیسان، آیگل و آیسودا. آی یعنی ماه. همانند بسیاری از نام های فارسی که با “ماه” یا “مه” آغاز می شوند. “آی” به مجاز مفهوم زیبایی دارد. زیبا . درخشان مثل ماه. حال زمانیکه با واژه دیگر ترکیب می شود این مفهوم را به واژه بعدی اضافه می کند. مثل اسم آیناز که معنیش می شود ماه ناز، دختر زیبا و ناز.

Turkish girls name with A
اسم دختر ترکی با آ

به طور کلی می توان گفت اسم های ترکی، از محبوب ترین نام های غیر فارسی در ایران هستند. اسامی که بیشتر به دلیل آوای زیبا و معنی لطیفشان برای انتخاب اسم دختر زیبا استفاده شده و می شوند.

لیست کامل اسم ترکی دختر با حرف آ

نام های دخترانه ترکی زیبا

اسم دختر ترکی ریشه نام ترکی معنی اسم ترکی
۱ آتاناز ترکی، فارسی دختر نازنین بابا. ترکیب آتا (پدر) + ناز (مایه افتخار، نازنین).
۲ آتلاز ترکی اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف.
۳ آق بانو فارسی، ترکی آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴ آق گل فارسی، ترکی آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید.
۵ آلاگل فارسی، ترکی آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶ آلان قوا ترکی آلان گوا، زیبای وحشی.
۷ آلان گوا ترکی = آلان قوا، زیبای وحشی.
۸ آلتنای ترکی زر، طلای ناب.
۹ آلتون ترکی آلتنای، زر، طلای ناب.
۱۰ آلتین ترکی معادل آلتون = آلتنای، زر، طلای ناب.
۱۱ آلتین گلین ترکی عروس طلایی.
۱۲ آلما ترکی سیب، کنایه از زیبایی.
۱۳ آلماز ترکی از اعلام زنان.
۱۴ آلیش ترکی شعله، شعله گیر.
۱۵ آماندانا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو.
۱۶ آنا ترکی مادر. آنا اسم بین المللی دخترانه نیز هست. بررسی کاملتر: اسم آنا.
۱۷ آناشید ترکی، فارسی مرکب از کلمه ترکی “آنا” به معنای مادر و کلمه فارسی “شید” به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۱۸ آنالی ترکی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر. ترکیب آنا (مادر) + لی.
۱۹ آوادان ترکی زیبا، قشنگ.
۲۰ آی ترکی ماه. در ترکیب و ساخت بسیاری از نام های زیبای ترکی به کار می رود.
۲۱ آی اوز ترکی ماهرخ، ماهرو.
۲۲ آی بی بی ترکی ماه بی بی.
۲۳ آی پارا ترکی ماه پاره، ماه نو.
۲۴ آی پری فارسی، ترکی آی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری.
۲۵ آی خانم ترکی ماه بانو.
۲۶ آی سا ترکی، فارسی آیسا معنی: آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه.
۲۷ آی سودا ترکی ماه در آب.
۲۸ آی گل فارسی، ترکی آی (ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه.
۲۹ آی گوزل اسم ترکی ماه زیبا.
۳۰ آی گین ترکی، فارسی مانند ماه، زیبارو، دارنده روی چون ماه، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت.
۳۱ آی نشان فارسی، ترکی آی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه.
۳۲ آیا تای ترکی مثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان.
۳۳ آیتای ترکی مانند ماه. همتا ماه.
۳۴ آیتک ترکی مانند و مثل ماه.
۳۵ آیتن فارسی، ترکی آی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر.
۳۶ آیجان ترکی پاک و آراسته همچون ماه.
۳۷ آیدا ترکی شاد، خوش.
۳۸ آیدان ترکی مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹ آیدک ترکی آیتک، مانند ماه. معنی ماه تنها هم قابل تعبیر است.
۴۰ آیدن ترکی البته اسم پسرانه است. آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا.
۴۱ آیدنگ ترکی مهتاب.
۴۲ آیسا فارسی، ترکی آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه.
۴۳ آیسان فارسی، ترکی = آیسا. آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه. بررسی کاملتر: اسم آیسان.
۴۴ آیسل ترکی زیبا و درخشان مانند ماه.
۴۵ آیسو ترکی مرکب از آی به معنای ماه به علاوه سو به معنای آب، ماه و آب. مجازا آیسو یعنی زیبارو، با طراوت و درخشنده.
۴۶ آیگل فارسی، ترکی درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل.
۴۷ آیلا ترکی هاله دور ماه.
۴۸ آیلار ترکی زیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۴۹ آیلما ترکی تاب ماه.
۵۰ آیلی ترکی مهتاب.
۵۱ آیلین ترکی معنی اسم آیلین را ببینید.
۵۲ آیما ترکی، فارسی ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۵۳ آینا ترکی آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
۵۴ آیناز فارسی، ترکی آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ما. به عنوان نام، یک اسم ترکی هست چرا که ناز در ترکی هم کاربرد دارد. اما آی در فارسی نه.
۵۵ آینور ترکی، عربی آینور، نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا روی. آی‌شِن؛

❤️ ضمنا، حتما لیست کامل اسم ترکی دخترانه را نیز ببینید.

اسم دختر ترکی با آ
اسم ترکی دختر با ا

اگر اسم دختر ترکی با حرف آ می شناسید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا به این صفحه اضافه نماییم.

شاد باشید و خوشنام.