الیار

معنی اسم الیار

الیار

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم الیار در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم الیار

همانطور که در قسمت اسم پسر با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم الیار اسم پسرانه ترکی – فارسی، نامی خوش آوا به سبب وجود آوای “ا” در ابتدا و انتهای نام؛ اسم الیار یک نام ترکی و فارسی است.

الیار اسم دختر یا پسر؟

خیلی از دوستان هم پرسیده بودند که الیار اسم دختره یا پسر و در پاسخ به آن دوستان مجدد عرض می کنیم که الیار اسم پسر است. بسیاری از نام های زیبای ترکی دارای پیشوند ال به معنی ایل (قبیله، مردم و خانواده) در فارسی هستند. نام هایی مثل الناز، المیرا، ائلوین، ایلناز، الیناز و خیلی اسامی دیگر که در قسمت اسم تورکی می توانید این اسامی زیبا را ببینید.

Elyar name meaning
معنی اسم الیار

توضیحات تکمیلی درباره نام الیار را در ادامه می بینید:

بیشتر بخوانید

Azeri girls' name with A

اسم دختر ترکی با ا

اسم های ترکی دختر با حرف ا

از زیباترین و محبوب ترین اسم های دختر ترکی اسامی با حرف الف هستند. اسم هایی که حتی فارس زبانان هم برای فرزند خود انتخاب می کنند. برای مثل نام هایی چون الناز، ارمغان، المیرا و آیدا.

Turkish girl name with A
اسم دختر ترکی با ا

لیست کامل اسم ترکی دختر با الف

ردیف نام دختر ترکی ریشه اسم ترکی معنی نام ترکی
۱ ارتاش ترکی مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی).
۲ ارمغان ترکی رهاورد، سوغات، هدیه.
۳ اریدیس ترکی (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه – در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۴ الکا ترکی سرزمین، ناحیه.
۵ المیرا فارسی، ترکی ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل. بررسی کامل: اسم المیرا.
۶ الناز فارسی، ترکی ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل. بررسی کامل و نظرات: اسم الناز.
۷ اولدوز ترکی ستاره. معادل ییلدیز در تورکی استانبولی.
۸ ایل ناز فارسی,ترکی ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز.
۹ الما اسم ترکی سیب.
۱۰ ایدا ترکی آیدا – شاد خوشحال.
۱۱ ایپک ترکی (به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف.
۱۲ ایلیم ترکی طایفه من، قبیله ام.
۱۳ المینا ترکی ال + مینا.
۱۴ ایناز ترکی آیناز. ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی و ترکی) موجب فخر و مباهات ماه.
۱۵ ایلیار اسم ترکی به معنی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده.
۱۶ اماندا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو.
۱۷ ایلار (آیلار) ترکی مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.

اسامی دختر ترکی جدید با الف:

السانا: به معنی مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر چون خویشان و نزدیکان. بررسی کامل: اسم السانا.

الشاد: مایه شادی ایل، دختر شاد ایل.

الین: دختر ایل. (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، ۱-منسوب به ایل؛ ۲- (به مجاز) هم نژاد و هم خون. بررسی کامل: اسم الین.

اسم دختر ترکی با ا
اسم دختر ترکی با الف

کدامیک از اسم های ترکی دخترانه با حرف الف به نظر شما اسم زیباتری است؟

در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

اگر اسم ترکی دیگری با ا سراغ دارید که در لیست بالا نیست، نیز بفرمایید.