Turkish girl name with L G

اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

اسامی ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند.

اسم ترکی با ل، ق و گ

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ قیزبس ترکی دختر بس، متاسفانه در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند. قسمت اسم های عجیب و غریب در ثبت احوال را ببینید.
۲ گزل ترکی زیبا. در تمامی فرهنگ ها بسیاری از نام ها در معنی زیبا، برای نامگذاری فرزند دختر به کار برده می شوند. جدا از اینکه گزل و زیبا خود به تنهایی نیز نام دخترانه هستند.
۳ گلین ترکی عروس. گلین در فارسی نیز با تلفظ فتحه روی حرف گاف، (در قدیم) به معنی به رنگ گل سرخ بوده است و به مجاز در فارسی یعنی زیبا و شاداب.
۴ گوهرتاش فارسی، ترکی ترکیب گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر. درباره واژه گوهر در پایین جدول بخوانید.
۵ لاچین ترکی شاهین شکاری.

گوهر

گوهر معادل جوهر (معرب شده گوهر) است و تعبیر جوهر و جوهره وجودی را نیز حتما شنیده اید. برای واژه گوهر در فرهنگ ما ایرانیان معانی متفاوتی وجود دارد:

  1. هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید را گوهر گویند.
  2. گوهر به مجاز معنی اصل و نسب، نژاد می دهد.
  3. مجازا معنی نهاد و سرشت نیز دارد.
  4. (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس.
  5. (به مجاز) اشک.
  6. در قدیم (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش).
  7. در عرفان روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گوهر گویند.

کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Turkish girl name with B P

اسم دختر ترکی با ب و پ

اسم های ترکی دختر با حرف ب و پ

اسامی ترکی دخترانه که با حرف ب و حرف پ شروع می شوند.

ردیف اسم دختر ترکی ریشه نام ترکی معنی اسم ترکی
۱ بارلی فارسی، ترکی بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند.
۲ بی بی گل فارسی، ترکی بی بی (ترکی) + گل ( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان مسن بوده و هست.
۳ بی بی ماه فارسی، ترکی بی بی (ترکی) + ماه (فارسی).
۴ بی بی ناز فارسی، ترکی بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده.
۵ بیگم ترکی به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنان منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان. لقب گونه ای است که در آخر اسم زنان آید: فاطمه بیگم. لغت نامه دهخدا: بیگم.
۱ پارلا ترکی درخشنده و نورانی.
۲ پارلار ترکی درخشان، منور، پخش کننده نور.
۳ پینار ترکی سرچشمه.

کدامیک از اسم های ترکی دخترانه با حرف ب و پ به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.

Azeri girls' name with A

اسم دختر ترکی با ا

اسم های ترکی دختر با حرف ا

از زیباترین و محبوب ترین اسم های دختر ترکی اسامی با حرف الف هستند. اسم هایی که حتی فارس زبانان هم برای فرزند خود انتخاب می کنند. برای مثل نام هایی چون الناز، ارمغان، المیرا و آیدا.

Turkish girl name with A
اسم دختر ترکی با ا

لیست کامل اسم ترکی دختر با الف

ردیف نام دختر ترکی ریشه اسم ترکی معنی نام ترکی
۱ ارتاش ترکی مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی).
۲ ارمغان ترکی رهاورد، سوغات، هدیه.
۳ اریدیس ترکی (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه – در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۴ الکا ترکی سرزمین، ناحیه.
۵ المیرا فارسی، ترکی ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل. بررسی کامل: اسم المیرا.
۶ الناز فارسی، ترکی ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل. بررسی کامل و نظرات: اسم الناز.
۷ اولدوز ترکی ستاره. معادل ییلدیز در تورکی استانبولی.
۸ ایل ناز فارسی,ترکی ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز.
۹ الما اسم ترکی سیب.
۱۰ ایدا ترکی آیدا – شاد خوشحال.
۱۱ ایپک ترکی (به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف.
۱۲ ایلیم ترکی طایفه من، قبیله ام.
۱۳ المینا ترکی ال + مینا.
۱۴ ایناز ترکی آیناز. ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی و ترکی) موجب فخر و مباهات ماه.
۱۵ ایلیار اسم ترکی به معنی کمک کننده به ایل، محافظ خانواده.
۱۶ اماندا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو.
۱۷ ایلار (آیلار) ترکی مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.

اسامی دختر ترکی جدید با الف:

السانا: به معنی مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر چون خویشان و نزدیکان. بررسی کامل: اسم السانا.

الشاد: مایه شادی ایل، دختر شاد ایل.

الین: دختر ایل. (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، ۱-منسوب به ایل؛ ۲- (به مجاز) هم نژاد و هم خون. بررسی کامل: اسم الین.

اسم دختر ترکی با ا
اسم دختر ترکی با الف

کدامیک از اسم های ترکی دخترانه با حرف الف به نظر شما اسم زیباتری است؟

در قسمت نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

اگر اسم ترکی دیگری با ا سراغ دارید که در لیست بالا نیست، نیز بفرمایید.

Turkish girl names with A

اسم دختر ترکی با آ

اسم های ترکی دخترانه با حرف آ

به طور کلی اسم های ترکی و آذری نه تنها بین بین ترک زبانان ایران، بلکه بین فارس زبانان در ایران نیز محبوب هستند. به خصوص اسم های با آ که فارغ از ریشه شان به دلیل آوای زیبا همیشه نام های محبوب بوده اند. اسم های آیدا و الناز از این دسته نام ها هستند. ریشه بیشتر این نام ها ترکی (استانبولی) یا آذری (آذربایجانی) هستند. در بین اسامی ترکی نام هایی هستند که ریشه ترکی – فارسی دارند. این اسم ها از ترکیب واژه ترکی و واژه فارسی ساخته شده اند که جالب است که بدانید اکثر این اسم ها مختص ایران زمین هستند. یعنی این نام های ترکیبی در ترکیه یا آذربایجان کاربرد ندارد.

خیلی از نام های ترکی دخترانه با پیشوند “آی” شروع می شوند. مثل اسم آیسان، آیگل و آیسودا. آی یعنی ماه. همانند بسیاری از نام های فارسی که با “ماه” یا “مه” آغاز می شوند. “آی” به مجاز مفهوم زیبایی دارد. زیبا . درخشان مثل ماه. حال زمانیکه با واژه دیگر ترکیب می شود این مفهوم را به واژه بعدی اضافه می کند. مثل اسم آیناز که معنیش می شود ماه ناز، دختر زیبا و ناز.

Turkish girls name with A
اسم دختر ترکی با آ

به طور کلی می توان گفت اسم های ترکی، از محبوب ترین نام های غیر فارسی در ایران هستند. اسامی که بیشتر به دلیل آوای زیبا و معنی لطیفشان برای انتخاب اسم دختر زیبا استفاده شده و می شوند.

لیست کامل اسم ترکی دختر با حرف آ

نام های دخترانه ترکی زیبا

اسم دختر ترکی ریشه نام ترکی معنی اسم ترکی
۱ آتاناز ترکی، فارسی دختر نازنین بابا. ترکیب آتا (پدر) + ناز (مایه افتخار، نازنین).
۲ آتلاز ترکی اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف.
۳ آق بانو فارسی، ترکی آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴ آق گل فارسی، ترکی آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید.
۵ آلاگل فارسی، ترکی آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶ آلان قوا ترکی آلان گوا، زیبای وحشی.
۷ آلان گوا ترکی = آلان قوا، زیبای وحشی.
۸ آلتنای ترکی زر، طلای ناب.
۹ آلتون ترکی آلتنای، زر، طلای ناب.
۱۰ آلتین ترکی معادل آلتون = آلتنای، زر، طلای ناب.
۱۱ آلتین گلین ترکی عروس طلایی.
۱۲ آلما ترکی سیب، کنایه از زیبایی.
۱۳ آلماز ترکی از اعلام زنان.
۱۴ آلیش ترکی شعله، شعله گیر.
۱۵ آماندانا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو.
۱۶ آنا ترکی مادر. آنا اسم بین المللی دخترانه نیز هست. بررسی کاملتر: اسم آنا.
۱۷ آناشید ترکی، فارسی مرکب از کلمه ترکی “آنا” به معنای مادر و کلمه فارسی “شید” به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۱۸ آنالی ترکی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر. ترکیب آنا (مادر) + لی.
۱۹ آوادان ترکی زیبا، قشنگ.
۲۰ آی ترکی ماه. در ترکیب و ساخت بسیاری از نام های زیبای ترکی به کار می رود.
۲۱ آی اوز ترکی ماهرخ، ماهرو.
۲۲ آی بی بی ترکی ماه بی بی.
۲۳ آی پارا ترکی ماه پاره، ماه نو.
۲۴ آی پری فارسی، ترکی آی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری.
۲۵ آی خانم ترکی ماه بانو.
۲۶ آی سا ترکی، فارسی آیسا معنی: آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه.
۲۷ آی سودا ترکی ماه در آب.
۲۸ آی گل فارسی، ترکی آی (ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه.
۲۹ آی گوزل اسم ترکی ماه زیبا.
۳۰ آی گین ترکی، فارسی مانند ماه، زیبارو، دارنده روی چون ماه، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت.
۳۱ آی نشان فارسی، ترکی آی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه.
۳۲ آیا تای ترکی مثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان.
۳۳ آیتای ترکی مانند ماه. همتا ماه.
۳۴ آیتک ترکی مانند و مثل ماه.
۳۵ آیتن فارسی، ترکی آی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر.
۳۶ آیجان ترکی پاک و آراسته همچون ماه.
۳۷ آیدا ترکی شاد، خوش.
۳۸ آیدان ترکی مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹ آیدک ترکی آیتک، مانند ماه. معنی ماه تنها هم قابل تعبیر است.
۴۰ آیدن ترکی البته اسم پسرانه است. آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا.
۴۱ آیدنگ ترکی مهتاب.
۴۲ آیسا فارسی، ترکی آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه.
۴۳ آیسان فارسی، ترکی = آیسا. آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه. بررسی کاملتر: اسم آیسان.
۴۴ آیسل ترکی زیبا و درخشان مانند ماه.
۴۵ آیسو ترکی مرکب از آی به معنای ماه به علاوه سو به معنای آب، ماه و آب. مجازا آیسو یعنی زیبارو، با طراوت و درخشنده.
۴۶ آیگل فارسی، ترکی درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل.
۴۷ آیلا ترکی هاله دور ماه.
۴۸ آیلار ترکی زیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۴۹ آیلما ترکی تاب ماه.
۵۰ آیلی ترکی مهتاب.
۵۱ آیلین ترکی معنی اسم آیلین را ببینید.
۵۲ آیما ترکی، فارسی ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۵۳ آینا ترکی آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
۵۴ آیناز فارسی، ترکی آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ما. به عنوان نام، یک اسم ترکی هست چرا که ناز در ترکی هم کاربرد دارد. اما آی در فارسی نه.
۵۵ آینور ترکی، عربی آینور، نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا روی. آی‌شِن؛

❤️ ضمنا، حتما لیست کامل اسم ترکی دخترانه را نیز ببینید.

اسم دختر ترکی با آ
اسم ترکی دختر با ا

اگر اسم دختر ترکی با حرف آ می شناسید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا به این صفحه اضافه نماییم.

شاد باشید و خوشنام.