مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم دخترانه با ج

اسم دختر با ج

لیست نام دختر ایرانی با حرف ج

 

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 جانام کردی  ضمیر دستوری (نگارش کردی: جێناو)
2 جلوه عربی   حالت دلپذیر در کسی یا چیزی، زیبایی، نما، ظاهر جذب کننده، نمایان شدن، آشکار کردن
3 جمیله عربی   زیبا، زن زیبا
4 جنان عربی   بهشت
5 جنت اسم عربی   بهشت، باغ، پردیس
6 جواهر عربی   جمع جوهر، سنگ گران بها مثل یاقوت یا زمرد اسامی اصیل
7 جیران مغولی   آهو
8 جیلا نام گیلکی   = ژیلا، ژاله تگرگ
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ج