نام دختر با د

اسم دختر با د

لیست نام دختر ایرانی با حرف د

شامل اسم دختر ایرانی (اسم ترکی، کردی، اسم های مذهبی عربی و …) با دال.

نام دختر با د
اسم دخترانه با حرف د

در زیر فهرست نام دخترانه با د که ریشه ترکی، کردی، یونانی، عربی، عبری و … دارند. برای انتخاب اسم دختر با حرف دال قرار گرفتند. اگر اسمی رو پیدا نکردید در قسمت نظرات بنویسید تا بررسی کنیم.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ دادلی ترکی شیرین و نمکین
۲ دانژه اسم کردی غنچه گل نیمه باز را گویند.
۳ دانیا اسم هندی گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
۴ دایانا یونانی = دیانا، الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل است. دیانا مطابق اساطیر یونانی همان آرتمیس یا الهه باکره است.
۵ درا عربی، فارسی به ضم دال، منسوب به در، با ارزش، گرانبها، دختر زیبا و ارزشمند
۶ دربانو فارسی، عربی در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو = بانوی گرانقدر
۷ دره التاج عربی مرواریدی که بر تاج نصب کنند.
۸ درتا فارسی، عربی در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
۹ دردانه فارسی، عربی در (عربی) + دانه (فارسی) : بسیار محبوب و عزیز
۱۰ درسا فارسی، عربی در (عربی) + سا (فارسی) مانند در، دختر مانند مروارید
۱۱ درگل فارسی، عربی در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
۱۲ درنا اسم ترکی پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی نیز هست.
۱۳ درناز فارسی، عربی در (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از در (مروارید) + ناز (زیبا، قشنگ)
۱۴ دروار فارسی، عربی در (عربی) + وار (فارسی) مانند در، هچون در
۱۵ دره عربی مروارید بزرگ، یک دانه مروارید
۱۶ دریتا فارسی، عربی در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
۱۷ دلنیا کردی مطمئن
۱۸ دلووان کردی مهربان، دختر مهربان، بانوی با محبت
۱۹ دلیله اسم عبری معشوقه، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد.
۲۰ دلینا کردی مطمئن، آرام دل، آسوده
۲۱ دنیا اسم عربی جهان
۲۲ دنیز اسم ترکی دریا
۲۳ دورسین ترکی باقی بماند
۲۴ دیان فرانسوی دیانا
۲۵ دیانا نام یونانی = دایانا، در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بوده است، دیانا همان آرتمیس در اساطیر یونانی است.
۲۶ دیلان اسم کردی نوعی رقص کردی
۲۷ دینا نام عبری دینه
۲۸ دینارگیس فارسی، یونانی دینار (یونانی) + گیس (فارسی)، دختری که مویش طلایی رنگ است، نام زنی در منظومه ویس و رامین نام اصیل ایرانی
۲۹ دینه اسم عبری انتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با د