اسم دخترانه با الف

اسم دختر با آ

لیست اسم دختر ایرانی با حرف آ

شامل نام های زیبای دختر ایرانی (کردی، عربی و …) با حرف الف

اسم دختر با آ
نام دخترانه با آ

اسم ایرانی با الف (آ) از سری نام های محبوب و زیبا برای انتخاب اسم دختر و پسر هستند. البته در این قسمت اسم های دخترانه ایرانی که ریشه کردی، ترکی، لری، عربی، اسم یونانی، عبری و … دارند را قرار داده ایم. هم چنین خیلی از نام ها در این لیست ریشه ترکیبی با فارسی دارند، مثل نام آتاناز که از نظر لغوی ترکیب آتا (ترکی) و ناز (فارسی) هست. همانطور که پیش از این نیز در وبسایت نام فارسی گفتیم چنین اسم هایی فقط در ایران استفاده دارند و نمی توان گفت اسمی غیر ایرانی و خارجی هستند. در ادامه فهرست کامل اسامی دخترانه با حرف الف به همراه معنی و ریشه دقیق را ببینید.

لیست کامل اسم دختر ایرانی با آ

>

ردیفاسم ایرانیریشه نام
معنی اسم
۱آب حیاتفارسی، عربیآب (فارسی) + حیات (عربی) آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد. (همانطور که در شعر حافظ نیز آمده است.)
۲آبرنگاسم لری دختری که پوست لطیف و نرمی دارد.
۳آپادیپاسنسکریتآتش افروز و گرما بخش، نورانی مانند خورشید
۴آپگیاسنسکریت وجود فرخنده، نعمت، موهبت
۵آپگیتیسنسکریتترانه، آواز دلنشین
۶آتانازترکی، فارسی دختر نازنین بابا
۷آتلازترکیاطلس، حریر، پارچه نرم و لطیف اسم زیبای دختر ترکی
۸آتنانام فرانسوی در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
۹آتنایااسم یونانیآتنا، مظهر اندیشه و هنر و دانش، نام الهه یونانی، دختر زئوس خدای خدایان
۱۰آتنهنام فرانسوی = آتنا
۱۱آتوراوستایی – پهلویآذر، آتش
۱۲آتوریناآشوری تغییر دهنده، متحول کننده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
۱۳آتوسایونانینام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
۱۴آتیهعربی آینده اسم عربی
۱۵آدنیسفنیقیآدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می شود.
۱۶آدوریناآشوری آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
۱۷آدونیسفنیقی= آدنیس، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود.
۱۸آدیشه آتش – در گویش خراسان آتش کوچک
۱۹آذارسریانینام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار
۲۰آذراوستایی – پهلوی نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۲۱آرالیاانگلیسینام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند.
۲۲آرامیسیونانی آرامش، راحتی.
۲۳آرتمیسیونانی= آرتیمیس.
۲۴آرتیمیسیونانی در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون، همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود.
۲۵آرسینهعبریزن مبارز
۲۶آرمیتااوستایی – پهلوی الهه نعمت، آرامش یافته. معنی پارسا، پاک  فروتن نیز برای اسم آرمیتا آمده است.
۲۷آرمینهاسم ارمنیارمنی، دختر ارمنی.
۲۸آروانام کردی نام فرشته ای در آیین زرتشت.
۲۹آرینااسم کردیآریایی نژاد، از نسل آریایی.
۳۰آزالهنام فرانسوی گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
۳۱آزالیانام انگلیسیگلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
۳۲آسارهاسم لری ستاره
۳۳آسکیکردیآهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
۳۴آسنااوستایی – پهلوی روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
۳۵آسناتیونانینام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر) بود.
۳۶آسوکردی شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند، نام محلی در مسیرلار به لنگه.
۳۷آسیمناوستایی – پهلویسیمین، نقره فام
۳۸آسیهعربی زن اندوهگین، ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد، نام کوهی در استان فارس
۳۹آشوریناآشوریمنسوب به آشور، برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
۴۰آغابانوفارسی، مغولی آغا (مغولی) + بانو (فارسی)، بانوی بزرگ
۴۱آفاقعربیافقها،عالم آسمان، زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی
۴۲آفتعربی بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری
۴۳آق بانوفارسی، ترکیآق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴۴آق گلفارسی، ترکی آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید.
۴۵آگرینکردیآتشین، به رنگ آتش
۴۶آلاگلفارسی، ترکی آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که در این اواخر نابود شده
۴۷آلان قواترکیآلان گوا، زیبای وحشی
۴۸آلان گواترکی آلان قوا، زیبای وحشی نام دختر زیبا
۴۹آلبالاتینسحر سپیده روشنی صبح
۵۰آلتنایترکی زر، طلای ناب
۵۱آلتونترکیآلتنای، زر، طلای ناب
۵۲آلتینترکی آلتنای، زر، طلای ناب نام ایرانی
۵۳آلتین گلینترکیعروس طلایی
۵۴آلماترکی سیب، کنایه از زیبایی
۵۵آلمازترکیاز اعلام زنان
۵۶آلندکردی اولین پرتو خورشید
۵۷آلنوشاسم ارمنیعروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا
۵۸آلیسنام فرانسوی بانوی نجیب زاده، دختر اصیل، خانم با اصل و نسب
۵۹آلیشترکیشعله، شعله گیر
۶۰آماتیسیونانی نوعی کوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی که در جواهرسازی به کار می رود.
۶۱آمالعربیآرزوها، خواسته ها، دوست داشتنی ها
۶۲آمانداناترکی آماندا، در امان، در پناه تو
۶۳آمنهعربینام مادر پیامبر (ص)، مونث آمن به معنای بانوی نترس، زن دلیر، خانم استوار
۶۴آمیتریساوستایی – پهلوی ستاش کننده، شکر کننده، دختر داریوش سوم هخامنشی و همسر خشایارشا
۶۵آناترکیمادر
۶۶آناعبری دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت
۶۷آناشیدترکی، فارسیمرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید = دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۶۸آنالیاسم ترکی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر.
۶۹آندیابابلینام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
۷۰آنسهاسم عربی انس گیرنده، همنشین نیکو، مانوس، خو گیرنده
۷۱آنوبابلیدر دین بابلی، نام خدای آسمان
۷۲آنوشاسم ارمنی از پایتخت های قدیم ارمنستان
۷۳آنیااسپانیایی
۷۴آنیساسم یونانی انیسون، مقاومت و اعتراض
۷۵آواتنام کردیآرزو،خواسته
۷۶آوادانترکی زیبا، قشنگ
۷۷آویننام کردیعarialشق
۷۸آوینااوستایی –
پهلوی، فارسی
دختر پاک، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو (آب) + ین نسبت + الف تانیث
۷۹آویناکردیعشق
۸۰آیترکی ماه
۸۱آی اوزترکیماهرخ، ماهرو
۸۲آی بی بیترکی ماه بی بی
۸۳آی پاراترکیماه پاره، ماه نو
۸۴آی پریفارسی، ترکی آی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری
۸۵آی خانمترکیماه بانو
۸۶آی ساترکی، فارسی آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۸۷آی سودانام ترکیماه در آب، نام زیبای ترکی
۸۸آی گلفارسی، ترکی آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
۸۹آی گوزلترکیماه زیبا
۹۰آی گینترکی، فارسی ماننده ماه، دارنده روی چون ماه، زیبارو، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
۹۱آی نشانفارسی، ترکیآی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه
۹۲آیا تایترکی مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان
۹۳آیتایترکیمانند ماه
۹۴آیتکترکی مانند ماه
۹۵آیتنفارسی، ترکیآی(ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
۹۶آیجاناسم ترکی پاک و آراسته همچون ماه
۹۷آیدانام ترکیشاد، خوش
۹۸آیداناسم ترکی مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۹۹آیدکنام ترکیآیتک،مانند ماه
۱۰۰آیدناسم ترکی آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، از امرای ولایت لیدیا، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه
۱۰۱آیدنگنام ترکیمهتاب
۱۰۲آیریناسم کردی آتشین. معادل اسم آگرين، آهرين. اسم آیرین در فارسی نیز معنی آتشين می دهد.
۱۰۳آیسافارسی، ترکی= آیسان
۱۰۴آیسانفارسی، ترکی آی (ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
۱۰۵آیسلترکیزیبا و درخشان مانند ماه
۱۰۶آیسوترکی مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، باطراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبارو.
۱۰۷آیگلفارسی، ترکیدرخشان مانند ماه و زیبا مانند گل.
۱۰۸آیگینکردی ایل زیبا
۱۰۹آیلاترکیهاله دور ماه
۱۱۰آیلارترکی زیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۱۱۱آیلماترکیتاب ماه
۱۱۲آیلیترکی مهتاب.
۱۱۳آیلینترکیاسم زیبای ترکی برای دختر بررسی دقیق اسم آیلین را ببینید.
۱۱۴آیماترکی، فارسی ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۱۱۵آیناترکیآینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره.
۱۱۶آینازفارسی، ترکی آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه.
۱۱۷آینورترکی، عربیآینور، نور ماه، روشنایی ماه، نورانی مثل ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
۱۱۸آیهعربی هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با آ

اسم دخترانه با الف
نام دختر با الف