اسامی دخترانه با س

اسم دختر با س

نام دختر ایرانی با حرف سین

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی با حرف س

اسم دخترانه با س
نام دختر ایرانی به س

اسم دختر ایرانی با س

اسم دخترانه با سین که شامل نام های دخترانه عربی، ترکی، کردی و … با حرف س است. بیشتر این نام ها اسامی مذهبی دختر (عربی) هستند. در مجموع اسم های دختر با س از نامهای محبوب پدر مادر ها برای انتخاب اسم دختر خود بوده و هست.

ردیف نام ایرانیریشه اسم معنی نام
۱سابریناآشوری مژده، بشارت، پیام خوش
۲ساجدهعربی مؤنث ساجد، سجده کننده، عابد
۳ساحرعربی سحرکننده، افسونگر، جادوگر
۴ساحرهعربی = ساحر
۵ساحلعربی زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است.
۶ساراعبری معنی اسم سارا؛ شاهزاده خانم، نام همسر حضرت ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع)، از محبوب ترین نام های دنیا.
۷سارالاسم کردی نام روستایی در نزدیکی سنندج می باشد.
۸سارالماز ترکی ناپژمردنی، بدون خزان. مشابه اسم سولماز که در ادامه قرار دارد.
۹سارای اسم ترکی ماه زرد، مرکب از ساره (زرد) + آی (ماه)، ماه شب چهارده
۱۰سارهعبری سارا
۱۱ساریساکردی کوشا
۱۲ساطعهعربی مؤنث ساطع
۱۳ساعدهعربی مؤنث ساعد، کمک کننده، مددکار.
۱۴ساغرترکی جام شراب
۱۵ساقیعربی آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد.
۱۶سالسالاتین تند و تیز، نوعی سس اسپانیایی
۱۷سالمهعربی مؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی
۱۸سالومهعبری صلح و آرامش، صفا و دوستی، نام خواهر مریم عذرا و خاله حضرت عیسی (ع) و همچنین نام ملکه یهود و دختر هرود فلیپ.
۱۹سالویالاتین نام گلی است.
۲۰سامرهاسم عربی مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است.
۲۱سامیراعربی سمیرا، زن بزرگوار، نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است، نام محلی در نزدیکی مکه، وسیله ای که با آن حجامت می کنند.
۲۲سامینهکردی ماهر
۲۳سامیهعربی مؤنث سامی، زن بلند قد، کسی که عازم شکار است.
۲۴سان آیفارسی، ترکی زیبا و درخشان ماننده ماه نام ایرانی
۲۵سانازترکی نوعی گل، نادر، کمیاب
۲۶سانایترکی مهنام، بلند آوازه و گرامی، بی قرار
۲۷سانلیترکی معروف، نامدار. اسم آدلی نیز در ترکی به همین معناست.
۲۸ساوریناآشوری امید
۲۹ساهرهعربی مؤنث ساهر، چشمه روان
۳۰سایاترکی، فارسی در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.
۳۱سایانفارسی، کردی منسوب به سایه، رشته کوهی در آسیای مرکزی، نام روستایی در نزدیکی همدان
۳۲سایرهعربی ستاره گردنده، سیاره
۳۳سایمانترکی و کردی سایمان در کردی به معنی مانند سایه و در ترکی به معنی “خوان بزرگ محاسب” است.
۳۴سبزه قبافارسی، عربی سبزه (فارسی) + قبا (عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجوردی و دم آبی مایل به سبز
۳۵ستیااوستایی، پهلوی جهان هستی دنیا روزگار، بانوی نجیب و بلندمرتبه، لقب حضرت معصومه، کلمه “گیتی” در فارسی معاصر تغییر یافته همین اسم است.
۳۶ستیلاعربی از القاب حضرت مریم سلام الله علیها و نام دختر امام موسی کاظم.
۳۷سحرعربی زمان قبل از سپیده دم، صبح
۳۸سحرنازفارسی، عربی اسم از تر کیب: سحر (عربی) + ناز (فارسی): سحر (زمان قبل از سپیده دم) + ناز (زیبا)
۳۹سحرنوشفارسی، عربی سحر (عربی) + نوش (فارسی)، دوستدار سحر و روشنایی، صبوحی کننده
۴۰سداارمنی نام قهرمان یکی از داستان های ارمنی. اسم دختر
۴۱سدناسم عربی به فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند، خدمتکار کعبه
۴۲سدنافارسی، عربی سجده کننده بر خانه خدا، مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
۴۳سرورعربی شادمانی، خوشحالی
۴۴سروشافارسی، اوستایی
، پهلوی
سروش + الف تانیث. در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.
۴۵سریرعربی تخت پادشاهی، اورنگ
۴۶سعیدهعربی مؤنث سعید، مبارک، خوشبخت، خجسته، سعادتمند
۴۷سکینهعربی آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین (ع)
۴۸سلالهعربی فرزند، نسل
۴۹سلداترکی کوهستان
۵۰سلطنتعربی پادشاهی، فرمانروایی
۵۱سلماعربی نام زنان عرب
۵۲سلمازترکی سولماز ( پایین تر معنی اسم سولماز را بخوانید)
۵۳سلمیعربی سلما
۵۴سلناترکی سولنا، خدای ماه، مجازا ماه
۵۵سلویعربی کبوتر بهشتی (بر وزن حلوا)
۵۶سلیمهعربی مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست، سالم
۵۷سلیناترکی و یونانی
به فتح سین، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی، خروشان، مانند سیل، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد. اسم سلینا Selina با کسر سین نیز یک اسم بین المللی با ریشه یونانی می باشد به معنی ماه می باشد و در زبان های اسپانیایی و روسی کاربرد دارد.
۵۸سماعربی آسمان
۵۹سمانهعربی سُمانی بلدرچین
۶۰سمرعربی افسانه، داستان ، مشهور اسم اصیل دختر
۶۱سمیرانام عربی هم صحبت شبانه
۶۲سمیرا میسآشوری ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغ های معلق را همسرش برای او ساخته بوده است.
۶۳سمینعربی چاق، فربه. در واقع به معنی ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود.
۶۴سمینهعربی مؤنث سمین، چاق، فربه
۶۵سندسعربی به فتح سین و دال، پارچه ای ابریشمی و لطیف، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده است.
۶۶سنیاسنسکریت، هندی آزاده، رها (به ضم سین)
۶۷سوتیاملری نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است.
۶۸سوداترکی و عربی
معنی اسم سودا در عربی (به مجاز): فکر، خیال، شور و شوق؛ اسم سودا در زبان ترکی عشق، سودا معنی شده است.
۶۹سودهعربی نام شهری در نزدیکی بغداد
۷۰سورهعربی هریک از بخش های صدو چهاردهگانه قرآن که شامل چند آیه است.
۷۱سوریاآشوری ثریا
۷۲سوژاهلندی گیاه سویا
۷۳سوفییونانی حکیم
۷۴سوگلترکی سوگلی
۷۵سوگلیترکی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب
۷۶سولافکردی آبشار کوچک
۷۷سولمازترکی همیشه شاداب. معنی پژمرده نشدنی و گلی که هرگز پژمرده نمی شود نیز برای اسم سولماز (سلماز) آمده است.
۷۸سولینافرانسه، ترکی رسمی، محترم، موقر، مقدس، با احترام، با تشریفات
۷۹سومیناعربی
۸۰سوناترکی مرغ آبزی
۸۱سوناترکی زیبای آب ها
۸۲سونایترکی زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ است، تعلق به ماه داشته باشد.
۸۳سونیایونانی خرد، عقل
۸۴سویلترکی دوست داشته شده
۸۵سویل آیترکی دوست داشته شده، جذاب مانند ماه
۸۶سوینترکی عشق، علاقه شدید، محبت. اسم ترکی دختر.
۸۷سوینچترکی شادی
۸۸سهاعربی نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کردند.
۸۹سهیلاعربی نرم و ملایم
۹۰سی بلاسم فرانسوی نام ربه النوع خاک
۹۱سی سامیونانی نام دختر مگابات
۹۲سیتااسم هندی جهان، گیتی
۹۳سیلوانانام ایتالیایی الهه جنگل، دختر جنگلی.
۹۴سیماعربی چهره، صورت
۹۵سینرهفرانسه گیاهی زینتی با خاصیت دارویی با گلهایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می شوند، پامچال فرنگی.
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر فارسی با س

شامل اسم های دخترانه با حرف سین که ریشه پارسی (فارسی) دارند.

اسامی دخترانه با س
نام دختر با س اسم به سین