Girl name with J

نام دختر با ج

اسم دختر فارسی با حرف ج

لیست کامل اسم دخترانه فارسی با ج. شامل نام هایی پارسی که با حرف جیم شروع می شوند. توجه کنید اسامی دخترانه ایرانی با ج با سایر ریشه ها نیز در انتهای این جدول قابل دسترسی هستند. در لیست این پست، نام های جانا و جانان در دهه اخیر جز محبوب ترین اسم های دخترانه بودند و هستند.

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ جاسمین  = یاسمین (یاسمن). گلی زینتی با گل های درشت و معطر با رنگ های سفید، زرد و قرمز.
۲ جان نواز   آرامش دهنده جان، نوازشگر جان، نوازش کننده جان، آرام جان، آنکه وجودش موجب آرامش روح و روان است، محبوب نام فارسی
۳ جان‌آرام   آرام کننده جان، باعث آرامش، آرامش بخش روان.
۴ جانا   جان + ا = ای جان، ای عزیز. بررسی دقیق تر: اسم جانا.
۵ جانان   محبوب، معشوق. بررسی دقیق تر: اسم جانان.
۶ جانانه   محبوب، معشوق، نزدیکتر از جان. در اصطلاح عامیانه به عنوان صفت به معنی آچه باعث لذت جان می شود، لذت بخش. ضمنا در تصوف به مجاز خداوند را گویند.
۷ جانبانو   بانویی که همانند جان عزیز است.
۸ جاندخت   دختری که چون جان عزیز است. نام زیبای دخترانه
۹ جریره   از شخصیت های شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود. از اسم های شاهنامه ای دختر.
۱۰ جمدخت   جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر) = شاهزاده.
۱۱ جوانه   اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد، جوان.
۱۲ جوهر  گوهر  اسم دخترانه
۱۳ جهان آذر   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آذر (آتش).
۱۴ جهان آسا   موجب آسایش و آرامش مردم جهان.
۱۵ جهان آوا   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ).
۱۶ جهان افروز   روشن کننده جهان، نور دنیا.
۱۷ جهان بانو   بانوی جهانیان.
۱۸ جهان خاتون   خاتون جهانیان، بانوی جهانیان. نام بانوی شاعر ایرانی در قرن هشتم. درباره جهان ملک خاتون بیشتر بدانید در: جهان خاتون.
۱۹ جهان ماه   آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا.
۲۰ جهان ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است و دنیا به وجودش می نازد. Persian girl names
۲۱ جهانتاب   روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم.
۲۲ جهاندخت   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + دخت (دختر).
۲۳ جهانرخ   مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت).
۲۴ جیحون   نام رودخانه ای است واقع در آسیای میانه.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ج

نظرسنجی اسم دختر با ج

به نظر شما زیباترین اسم های دخترانه فارسی با ج کدام نام ها هستند؟ در قسمت نظرات بنویسید.