مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم دختر با ه

معنی اسم هیلا

معنی نام هیلا

اسم هیلا

اسم هیلا به چه معنا است؟

همانطور که در قسمت اسم دختر با ه گفتیم اسم هیلا یک اسم دخترانه با ریشه فارسی است. هیلا یک اسم دخترانه ۴ حرفی خوش آواست که یک نام جدید به اصطلاح پدر مادر ها به حساب می آید.

هیلا

معنی اسم هیلا

در ادامه معنی دقیق و ریشه نام هیلا را خواهید دید:

Continue reading