آيسان

معنی اسم آیسان

معنی نام آیسان

معنی و ریشه دقیق اسم آیسان

همانطور که در قسمت اسم های پسر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آیسان یک اسم دختر ایرانی خوش آوا با ریشه ترکی – فارسی است که معنی زیبا دارد. آیسان اسم ترکی دخترانه است که به نسبت فراوانی کمی دارد و این روزها یک اسم جدید دختر از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آیسان را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید

الناز Elnaz

معنی اسم الناز

معنی نام الناز

معنی و ریشه دقیق اسم الناز

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ا در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم الناز یک اسم دختر ترکی (آذری) است. اسم محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم الناز را خواهید خواند.

الناز Elnaz
معنی اسم الناز

معنی الناز

اسم الناز یعنی چه؟

نام الناز همانطور که پیش از این در سایت NameFarsi.com گفته شد اسم الناز از ترکیب “ال” + “ناز” ساخته شده است.

ال همان ایل است. به معنی قوم، تیره، خاندان، دودمان و خانواده.

ناز به معنی زیبایی، فخر، افتخار، کرشمه و غمزه است.

الناز یا ایلناز به معنی موجب نازش ایل و مایه افتخار ایل و خانواده است.

ریشه اسم الناز

همانطور که گفته شد نام الناز یک اسم دخترانه با ریشه ترکی (آذری) است.

اسم الناز
معنی اسم الناز

اسم های ایرانی هماهنگ و شبیه با الناز

اسم دختر شبیه الناز:

اسم النا، الین، هلن، الینا، دینا، شهرناز، ملینا، لنیا، اسم آریانا، مهرناز، ساناز، اسم لینا (به معنی آبشار کوچک)، اسم لیانا، تناز، آیناز، مهناز، آلاله و … اسم های دختر با ا را ببینید.

اسم پسر هماهنگ با اسم الناز:

اسم سینا، آریا، آرمین، آروین، نیما، آرمان، اردلان، علی، آراد، امین و … اسم های پسر با ا را ببینید.

سوالات همراهان نام فارسی درباره نام الناز:

اسم الناز به چه معناست؟ اسم الناز به چینی، معنای اسم الناز، طراحی اسم الناز، لوگوی اسم الناز، نوشته اسم الناز

Turkish girls name with A

اسم دختر ترکی با آ

اسم های ترکی دخترانه با حرف آ

به طور کلی اسم های ترکی و آذری نه تنها بین بین ترک زبانان ایران، بلکه بین فارس زبانان در ایران نیز محبوب هستند. به خصوص اسم های با آ که فارغ از ریشه شان به دلیل آوای زیبا همیشه نام های محبوب بوده اند. اسم های آیدا و الناز از این دسته نام ها هستند. ریشه بیشتر این نام ها ترکی (استانبولی) یا آذری (آذربایجانی) هستند. در بین اسامی ترکی نام هایی هستند که ریشه ترکی – فارسی دارند. این اسم ها از ترکیب واژه ترکی و واژه فارسی ساخته شده اند که جالب است که بدانید اکثر این اسم ها مختص ایران زمین هستند. یعنی این نام های ترکیبی در ترکیه یا آذربایجان کاربرد ندارد.

خیلی از نام های ترکی دخترانه با پیشوند “آی” شروع می شوند. مثل اسم آیسان، آیگل و آیسودا. آی یعنی ماه. همانند بسیاری از نام های فارسی که با “ماه” یا “مه” آغاز می شوند. “آی” به مجاز مفهوم زیبایی دارد. زیبا . درخشان مثل ماه. حال زمانیکه با واژه دیگر ترکیب می شود این مفهوم را به واژه بعدی اضافه می کند. مثل اسم آیناز که معنیش می شود ماه ناز، دختر زیبا و ناز.

Turkish girls name with A
اسم دختر ترکی با آ

به طور کلی می توان گفت اسم های ترکی، از محبوب ترین نام های غیر فارسی در ایران هستند. اسامی که بیشتر به دلیل آوای زیبا و معنی لطیفشان برای انتخاب اسم دختر زیبا استفاده شده و می شوند.

لیست کامل اسم ترکی دختر با حرف آ

نام های دخترانه ترکی زیبا

اسم دختر ترکیریشه نام ترکیمعنی اسم ترکی
۱آتانازترکی، فارسیدختر نازنین بابا
۲آتلازترکیاطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف
۳آق بانوفارسی، ترکیآق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴آق گلفارسی، ترکیآق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
۵آلاگلفارسی، ترکیآلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶آلان قواترکیآلان گوا، زیبای وحشی
۷آلان گواترکی= آلان قوا، زیبای وحشی
۸آلتنایترکیزر، طلای ناب
۹آلتونترکیآلتنای، زر، طلای ناب
۱۰آلتینترکیمعادل آلتون = آلتنای، زر، طلای ناب
۱۱آلتین گلینترکیعروس طلایی
۱۲آلماترکیسیب، کنایه از زیبایی
۱۳آلمازترکیاز اعلام زنان
۱۴آلیشترکیشعله، شعله گیر
۱۵آمانداناترکیآماندا، در امان، در پناه تو
۱۶آناترکیمادر. آنا اسم بین المللی دخترانه نیز هست.
۱۷آناشیدترکی، فارسیمرکب از کلمه ترکی “آنا” به معنای مادر و کلمه فارسی “شید” به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر.
۱۸آنالیترکیبرخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر.
۱۹آوادانترکیزیبا، قشنگ
۲۰آیترکیماه
۲۱آی اوزترکیماهرخ، ماهرو
۲۲آی بی بیترکیماه بی بی
۲۳آی پاراترکیماه پاره، ماه نو
۲۴آی پریفارسی، ترکیآی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری
۲۵آی خانمترکیماه بانو
۲۶آی ساترکی، فارسیآیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۲۷آی سوداترکیماه در آب
۲۸آی گلفارسی، ترکیآی (ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
۲۹آی گوزلاسم ترکیماه زیبا
۳۰آی گینترکی، فارسیماننده ماه، زیبارو، دارنده روی چون ماه، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
۳۱آی نشانفارسی، ترکیآی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه
۳۲آیا تایترکیمثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان.
۳۳آیتایترکیمانند ماه
۳۴آیتکترکیمانند و مثل ماه
۳۵آیتنفارسی، ترکیآی (ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
۳۶آیجانترکیپاک و آراسته همچون ماه
۳۷آیداترکیشاد، خوش
۳۸آیدانترکیمانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹آیدکترکیآیتک،مانند ماه
۴۰آیدنترکیالبته اسم پسرانه است. آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا.
۴۱آیدنگترکیمهتاب
۴۲آیسافارسی، ترکیآی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۳آیسانفارسی، ترکی= آیسا. آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۴آیسلترکیزیبا و درخشان مانند ماه
۴۵آیسوترکیمرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب، زیبارو، با طراوت و درخشنده
۴۶آیگلفارسی، ترکیدرخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
۴۷آیلاترکیهاله دور ماه
۴۸آیلارترکیزیبا رویان، خوبرویان، هاله دور ماه.
۴۹آیلماترکیتاب ماه
۵۰آیلیترکیمهتاب
۵۱آیلینترکیمعنی اسم آیلین را ببینید.
۵۲آیماترکی، فارسیماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره.
۵۳آیناترکیآینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
۵۴آینازفارسی، ترکیآی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ما
۵۵آینورترکی، عربیآینور، نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا روی. آی‌شِن؛

اسم دختر ترکی با آ
اسم ترکی دختر با ا

اگر اسم دختر ترکی با حرف آ می شناسید که در لیست بالا نیامده است، در قسمت نظرات بنویسید تا به این صفحه اضافه نماییم.

شاد باشید و خوشنام.