اسم دختر ترکی با ن و ی

نام های ترکی دختر با حرف ن، و، ی

اسامی ترکی آذری دخترانه که با حروف نون، واو، ی شروع می شوند

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دختر ترکی
۱ نارمیلا ترکی، فارسی غنچه، شکوفه، خصوصا شکوفه گل انار
۲ نیک تاش فارسی، ترکی نیک (فارسی) + تاش (ترکی) همتا و مانند نیکان
۳ هورتاش فارسی، ترکی هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
۴ یارات ترکی
۵ یغما ترکی غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد.
۶ یغماناز فارسی، ترکی یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
۷ یلدوز اسم ترکی اولدوز
۸ یولدوز ترکی مثل ستاره
کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ن، و، ی به نظر شما اسم زیباتری است؟

لیست کامل اسمهای ترکی آذری: اسم ترکی