Turkish girl name with L G

اسم ترکی برای دختر با ق گ ل

اسامی ترکی دختر با حرف ق گ ل

اسم های ترکی آذری دخترانه که با حرف قاف، گاف، لام شروع می شوند.

اسم ترکی با ل، ق و گ

اسم ترکی ریشه نام معنی اسم دخترانه ترکی
۱ قیزبس ترکی دختر بس، متاسفانه در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند. قسمت اسم های عجیب و غریب در ثبت احوال را ببینید.
۲ گزل ترکی زیبا. در تمامی فرهنگ ها بسیاری از نام ها در معنی زیبا، برای نامگذاری فرزند دختر به کار برده می شوند. جدا از اینکه گزل و زیبا خود به تنهایی نیز نام دخترانه هستند.
۳ گلین ترکی عروس. گلین در فارسی نیز با تلفظ فتحه روی حرف گاف، (در قدیم) به معنی به رنگ گل سرخ بوده است و به مجاز در فارسی یعنی زیبا و شاداب.
۴ گوهرتاش فارسی، ترکی ترکیب گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر. درباره واژه گوهر در پایین جدول بخوانید.
۵ لاچین ترکی شاهین شکاری.

گوهر

گوهر معادل جوهر (معرب شده گوهر) است و تعبیر جوهر و جوهره وجودی را نیز حتما شنیده اید. برای واژه گوهر در فرهنگ ما ایرانیان معانی متفاوتی وجود دارد:

  1. هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید را گوهر گویند.
  2. گوهر به مجاز معنی اصل و نسب، نژاد می دهد.
  3. مجازا معنی نهاد و سرشت نیز دارد.
  4. (به مجاز) هر شخص یا چیز و والا و نفیس.
  5. (به مجاز) اشک.
  6. در قدیم (به مجاز) هر یک از چهار عنصر (آب، خاک، باد، آتش).
  7. در عرفان روح، نفس ناطقه، حقیقت انسان کامل و معانی و صفات را گوهر گویند.

کدامیک از اسمهای ترکی آذری دخترانه با حرف ق، گ، ل به نظر شما اسم زیباتری است؟ در قسمت نظرات بنویسید.