اسم دختر با ک

نام دختر با ک

اسم دختر فارسی با حرف ک

اسم دختر با ک
اسم دختر فارسی با ک

خیلی از اسم های زیبای دخترانه ایرانی با حرف “ک” آغاز می شوند. البته نام های محبوب خارجی نیز در صفحه بعدی قرار گرفته اند. از اسم های زیبای دختر با ک می توان به اسم های کیمیا، کتایون و کمند اشاره کرد. در ادامه لیست کامل اسم دختر با ک قرار گرفته است.

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱کاشین  نام محله در شمال ایلام
۲کامه خواسته، آرزو، مراد، هدف، خواهش.
۳کامیشا خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته “شادکام”
۴کاناز  چوب ریشه خوشه خرما اسم ایرانی
۵کانی  (اسم فارسی – کردی) چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط و طراوت است.
۶کتایون  = کسایون، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از دختران قیصر روم و نیز همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۷کرا  اسم همسر مولانا جلال الدین بلخی
۸کرانه  ساحل، گوشه، کنار، سو، جهت.
۹کرشمه  ناز، غمزه، عشوه.
۱۰کسایون  = کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۱کشم  اسم دختر فرهاد پادشاه اشکانی.
۱۲کشور  سرزمینی دارای مرزهای مشخص که از سایر سرزمین ها جدا شده است.
۱۳کلاله  بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها و تولید میوه است، زلف، کاکل
۱۴کمانه منسوب به کمان.
۱۵کمند دام، کنایه از گیسو.
۱۶کوشانه مونث کوشان، دختر ساعی، بانوی تلاشکر
۱۷کوشک  کاخ، قصر، اسم دختر ایرج (پسر فریدون پادشاه پیشدادی)
۱۸کوهینه  پونه
۱۹کهربا  نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد.
۲۰کهسار  کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است.
۲۱کی آفرید  مرکب از کی (پادشاه) + آفرید (آفریده) = کسی که شاه آفریده شده.
۲۲کی آفرین  آفریننده پادشاه
۲۳کی بانو  بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند.
۲۴کی دخت  دختر پادشاه
۲۵کیادخت  دختر پادشاه
۲۶کیارا اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات. که البته این معانی برای یک اسم کمی بعید به نظر می آید. توضیح بیشتر: معنی اسم کیارا.
۲۷کیان بانو  ملکه
۲۸کیاندخت  دختری از نسل شاهان، شاهزاده.
۲۹کیانه  منسوب به کیان، پادشاهی
۳۰کیمیا  اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون.
۳۱کیناز به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
۳۲کیوان دخت  مرکب از کیوان (نام ستاره ای) + دخت (دختر)
۳۳کیهان دخت  مرکب از کیهان (دنیا) + دخت (دختر)
۳۴کیهانه  = کیهان، جهان هستی، دنیا، گیتی.
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده:

اسم دختر ایرانی با ک

لینک بالا شامل نام های دختر (فرانسوی، لاتین، کردی، عربی و …) با حرف کاف است. همانطور که می دانید خیلی از اسم های مرسوم در ایران زمین همانند واژگان از سایر ریشه ها هستند. اسم های فارسی دختر با ک در جدول بالا ارائه شدند.