مهراد

معنی اسم مهراد

معنی نام مهراد

معنی و ریشه دقیق اسم مهراد

همانطور که در قسمت اسم پسر با م و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم مهراد اسم فارسی پسرانه است. اسمی محبوب و خوش آوا با معنی زیبا که در لیست اسم با م (نام های محبوب) نیز قرار می گیرد.

Mehrad name
اسم مهراد Mehrad name

در ادامه درباره اسم مهراد بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید