اسم همایون

معنی اسم همایون

همایون

معنی، ریشه، فراوانی و تعداد اسم همایون در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم همایون

کمتر کسی هست که با شنیدن اسم همایون یاد همایون شجریان پسر استاد شجریان، نیافتد. نسل قدیمی تر نیز یاد بازیگر دوست داشتنی همایون تبریزیان می افتند. شاهنامه خوان ها نیز داستان داستان همای و همایون را می شناسند.

همایون اسم پسر ایرانی اصیل، یک اسم پسر شاهنامه ای است. نام ایرانی زیبا با ریشه پارسی. اسمی که دارای معانی متعددی است. که در ادامه با معنی همایون آشنا می شوید:

بیشتر بخوانید