اسم پردیس

معنی اسم پردیس

پردیس

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم پردیس در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم پردیس

معنی پردیس Pardis name meaning

پردیس یعنی: بهشت، باغ. پرديس از جمله اسم های دختر با پ هست که در دهه هفتاد مورد توجه بیشتری برای نامگذاری فرزند دختر قرار گرفت. ولی همواره فراوانی نسبتا کمی داشته و دارد.

ریشه اسم پردیس

ریشه نام پردیس فارسی است و یک نام ایرانی اصیل دخترانه محسوب می شود. پرديس شکل معرب (عربی شده) این واژه فردوس است.

عکس اسم پردیس

اسم پردیس با فونت زیبا برای پروفایل عکس با معنی:

معنی اسم پردیس
معنی و ریشه اسم پردیس

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم پردیس را خواهید دید.

بیشتر بخوانید