اسم از طبیعت

اسم های برگرفته از طبیعت

بسیاری از نام های ایرانی زیبانی برگرفته از طبیعت و دارای مفهومی از طبیعت هستند. این اسم ها اکثرا اسامی شناخته شده و مرسومی در فرهنگ ما ایرانیان هستند و بیشترشان در فراوانی کمی ندارند. این اسامی در دهه های ۶۰ و ۵۰ خیلی زیاد برای انتخاب اسم فرزند دختر یا پسر استفاده شده اند و این روزها کمتر پدر مادری این نام ها را برای نامگذاری کودک خود انتخاب می کند.

از آنجا که چنین نام هایی در دهه اخیر کمتر برای فرزند دختر و پسر انتخاب شده و می شوند، فراوانی اسم ها با معنی و مفهوم طبیعت رو به کاهش است. بیشتر زوج ها که به زودی صاحب فرزند می شوند، به دنبال اسم جدید برای بچه خود هستند و خیلی کم پیدا می شود که زوجی از مشاور اسم ما درخواست اسم های این چنینی بکند. اما اسامی برگرفته از طبیعت همواره و همیشه اسامی زیبایی هستند که علاوه بر معنی خوب اتفاقا آوای زیبایی هم دارند. در ادامه لیست این اسم ها ببینید.

بیشتر بخوانید