معنی اسم راحیل

معنی اسم راحیل

معنی نام راحیل

معنی و ریشه دقیق اسم راحیل

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ر در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم راحیل یک اسم دخترانه با ریشه عبری است که معانی مختلفی برای آن آمده است. از آنجا که نام راحیل در قرآن هم آمده است این اسم از نظر خیلی از پدر مادر ها یک اسم مذهبی دخترانه به حساب می آید.

معنی اسم راحیل
راحیل

در ادامه توضیحات کامل درباره نام راحیل را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید