اسم راستین

معنی اسم راستین

راستین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم راستین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم راستین

معنی راستین Rastin name meaning

راستین یعنی: منسوب به درستی و راستی، درستکار، معنی حقیقی. معنی نیز راست قامت برایش آمده است.

ریشه اسم راستین

ریشه نام راستین فارسی است و یک اسم اصیل ایرانی محسوب می شود.

اسم راستین

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم راستین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید