روشا

معنی اسم روشا

معنی نام روشا

معنی ریشه تلفظ فراوانی (تعداد) اسم روشا

Rosha name meaning
Rosha name meaning

روشا اسم کوتاه دخترانه، نامی خوش آوا با ریشه پارسی است. کوتاهی و خوش آهنگی نام روشا سبب محبوبیت این نام بین پدر مادر های امروزی برای انتخاب اسم دختر شده است.

همانطور که در قسمت اسم دختر ایرانی با ر در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم روشا یک اسم دخترانه فارسی است که معنی زیبایی هم دارد. اسم محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر که چون سال ها برای نامگذاری فرزند دختر استفاده نشده امروز یک اسم دختر جدید از دید خیلی پدر مادرها محسوب می شود. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم روشا را خواهید خواند.

در ادامه ببینید: نظرسنجی اسم روشا. اسم پسر هم وزن روشا. فراوانی اسم روشا (تعداد اسم روشا در ایران). تلفظ اسم روشا. اسم روشان.  اسم روشا نی نی سایت. اسم دختر هم وزن روشا.

بیشتر بخوانید