مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم زیبا

مشاوره انتخاب اسم

انتخاب اسم زیبا

مشاوره انتخاب اسم کودک

مشاوره انتخاب اسم

مشاوره انتخاب نام زیبا برای فرزند دختر و پسر توسط مشاور نام فارسی که بیش از ۱۰ سال در زمینه مطالعه، گردآوری و مشاوره اسم های ایرانی فعال بوده است:

♦️ پیشنهاد اسم متناسب با:

  • نام شما و همسرتان
  • نام‌خانوادگی
  • نام‌ فرزند اول
  • و متناسب با سلیقه شما و مواردی که می فرمایید.

هزینه مشاوره در حال حاضر ۱۴۰ هزار تومان است.

✅ دوستان خارج از کشور نیز می توانند از طریق PayPal هزینه مشاوره را واریز نمایند. (برای اطلاعات حتما از راه های زیر با ما تماس بگیرید.)

درخواست مشاوره:

🔅 درخواست مشاوره در تلگرام (کلیک نمایید.)

آدرس تلگرام: Name_Farsi@

🔅 درخواست مشاوره در اینستاگرام (کلیک نمایید و به ما پیام دهید.)

اینستاگرام نام فارسی: NameFarsi@

🔅 درخواست مشاوره از طریق فرم تماس با ما در سایت (کلیک نمایید.)

نمونه هایی از رضایت مشاوره اسم در تلگرام و اینستاگرام نام فارسی:

مشاوره اسم کودکمشاوره اسم فرزندمشاوره انتخاب اسم برای مغازهمشاوره برای اسم فرزند

✅ مشاهده نمونه های بیشتر رضایت از مشاوره: در کانال رضایت از مشاوره اسم و یا اینستاگرام نام فارسی

name consulting

شاد باشید و خوشنام | نام فارسی دات کام

اسم پسر با ه

اسم پسر فارسی با حرف ه

اسم با ه

اسم پسر با ه

ردیف اسم معنی
۱ هارپاک   نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد
۲ هامن   هامون
۳ هامون   زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستان
۴ هامویه   نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی
۵ هامی   سرگشته و حیران
۶ هباسپ   دارنده اسب اصیل
۷ هجیر   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۸ هخامنش   در پارسی باستان مرکب از هخا (دوست و یار) + منش (فهم و شعور)، نام سرسلسله خاندان هخامنشی
۹ هرمز  نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
۱۰ هرمزد  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
۱۱ هرواک   نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۲ هزاره   از شخصیت های شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۳ هزبر  هژبر، شیر
۱۴ هژبر  هزبر،شیر
۱۵ هژیر  هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز
۱۶ هماوند   از نامهای امروزی زرتشتیان
۱۷ همایون   خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی مشهور به زرین کلاه در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۸ همنواد   از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
۱۹ هوتک   نام روستایی در نزدیکی کرمان
۲۰ هوتن   نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی
۲۱ هوداد  نیک آفریده، داده خوب، داده نیک
۲۲ هوراد  جوانمرد و با خدا، مرد نیکنام
۲۳ هورمز  هرمز
۲۴ هورمزد   هرمز
۲۵ هوریار   یار و دوست خورشید
۲۶ هوشمند   دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمند
۲۷ هوشنگ   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشدادی
۲۸ هوشیار   دارای هوش، باهوش، خردمند، عاقل
۲۹ هوفر مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب
۳۰ هوم  نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاهنامه، نام مردی پرهیزکار و عابدی کوه نشین از نژاد فریدون، در زمان افراسیاب تورانی
۳۱ هومان   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از سپهسالاران افراسیاب تورانی
۳۲ هومن   نیک اندیش
۳۳ هونام   خوشنام، نیک نام
۳۴ هونیاک   پهلوی با اصل و نسب
۳۵ هویدا   روشن، آشکار، نمایان
۳۶ هیتاسب  از فرماندهان داریوش اول
۳۷ هیراب   نام فرشته باد
۳۸ هیراد  کسی که چهره ای خوشحال و شاد دارد.
۳۹ هیربد  شاگرد، آموزنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکدل و کلیددار سراپرده کیکاووس پادشاه کیانی
۴۰ هیرسا   پارسا
۴۱ هیرمند   نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی
۴۲ هیرود   نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
۴۳ هیشنگ  هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
۴۴ هیشوی  از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ه

اسم پسرانه فارسی

اسم پسر فارسی با ه

اسم پسر با ز

اسم پسر فارسی با حرف ز

اسم پسر با ز

اسم پسر با ز

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ زائان   نام سر سلسله زادنیان یکی از قبایل معروف قزوین
۲ زاب   زو، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
۳ زاد   فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند زادعلی، زادمهر، مهرزاد
۴ زادان فر   یکی از القاب خسروپرویز پادشاه ساسانی
۵ زادان فرخ   نام رئیس نگهبانان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
۶ زادبه   آزادبه
۷ زادسرو  آزادسرو
۸ زادشم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران وجد افرسیاب تورانی نام پسرانه فارسی
۹ زادفرخ   از شخصیتهای شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی
۱۰ زادمن   آزادمنش
۱۱ زاگرس  رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد ، پشتکوه، نام زیبای فارسی
۱۲ زال   پیر و سفید مو ، از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه
۱۳ زامیاد  رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
۱۴ زاوش   نام ستاره مشتری
۱۵ زراتشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۱۶ زراسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
۱۷ زراوه   نام پهلوانی ایرانی
۱۸ زرداده   نام پهلوانی ایرانی و عموزاده گرشاسپ پهلوان نامدار
۱۹ زرداشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۰ زردشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۱ زردهشت  زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
۲۲ زرمهر   مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی
۲۳ زروان   نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
۲۴ زروانداد   مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید
۲۵ زروانمهر   مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید)
۲۶ زریر   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
۲۷ زرین کلاه   زرین تاج
۲۸ زریون   زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم
۲۹ زمان   جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان
۳۰ زمران  نام پسر ابراهیم(ع)
۳۱ زنگو   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۲ زنگه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۳۳ زو   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
۳۴ زواره   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه
۳۵ زوپین   نام پسر کاووس پادشاه کیانی
۳۶ زویین   زوپین
۳۷ زهیر   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
۳۸ زیا   زنده
۳۹ زیار   نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان
۴۰ زیرک   باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک
۴۱ زیناوند   مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی

ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ز