سارینا Sarina

معنی اسم سارینا

معنی نام سارینا

معنی و ریشه دقیق اسم سارینا

در قسمت اسم های دختر با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم سارینا یک اسم فارسی اصیل دخترانه است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا برای دختران. اسم سارینا هم مثل خیلی از نامهای اصیل ایرانی سال ها بود که در ایران برای نامگذاری فرزند دختر انتخاب نشد و به همین دلیل چند سالی است اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. اسم زیبایی که از لحاظ حروف و معنی خیلی شبیه به اسم سارا نیز هست.

سارینا Sarina
معنی اسم سارینا

معنی سارینا

اسم سارینا یعنی چه؟

نام سارینا به معنی خالص و پاک است.

تاریخچه اسم سارینا

ریشه اسم سارینا

نام سارینا یک اسم دخترانه فارسی است. “سارین” نام ده کوچکی از دهستان حومه بخش غربی شهرستان رفسنجان است.

اسم های ایرانی هماهنگ با سارینا

اسم دختر:

اسم سارا، لیانا، رعنا، رویا، ثریا، دایانا، مهرانا، لنا، الینا، مینا  و … قسمت اسم دختر با س را ببینید.

اسم پسر:

اسم سینا، سالار، نیما، یونا و … قسمت اسم پسر با س را ببینید.

بیشتر بخوانید