سامين

معنی اسم سامین

معنی نام سامین

معنی و ریشه دقیق اسم سامین

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سامین اسم فارسی پسرانه است. از آنجا که اسم سامین کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سامین یک اسم خوش آوا، با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

سامین
معنی اسم سامین

در ادامه درباره اسم سامین بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید