سلینا

معنی اسم سلینا

معنی نام سلینا

معنی و ریشه دقیق اسم سلینا

Selena name
اسم سلینا Selena name

در قسمت اسم دختر ایرانی با س (نام های ایرانی) و قسمت اسم دختر ترکی با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم سلینا یک اسم دخترانه با ریشه ترکی (آذری) است که به دلیل اینکه سالها برای نامگذاری انتخاب نشده بود، اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. (گرچه ریشه آذری سلینا گویای اصالت آن است.) نکته دیگر این است که این نام نباید با اسم Selena که اسمی یونانی و لاتین است اشتباه شود.

در ادامه توضیحات بیشتر را درباره نام سلینا بخوانید:

بیشتر بخوانید