شایلی

معنی اسم شایلی

معنی نام شایلی

معنی و ریشه دقیق اسم شایلی

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شایلی یک دخترانه با ریشه ترکی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید خیلی والدین ایرانی، یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

شایلی
معنی اسم شایلی

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شایلی را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید